index card là gì

Thông tin cậy thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Index thẻ là gì?

Bạn đang xem: index card là gì

Index thẻ Tức là (n) Phiếu thực hiện mục lục

  • Index thẻ Tức là (n) Phiếu thực hiện mục lục
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng nhập lĩnh vực Giày domain authority may đem.

(n) Phiếu thực hiện mục lục Tiếng Anh là gì?

(n) Phiếu thực hiện mục lục Tiếng Anh Tức là Index thẻ.

Ý nghĩa – Giải thích

Index card nghĩa là (n) Phiếu thực hiện mục lục.

Xem thêm: chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl

Đây là cách người sử dụng Index card. Đây là 1 thuật ngữ Tiếng Anh thường xuyên ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên phía trên là vấn đề giúp khách hàng hiểu biết rõ rộng lớn về thuật ngữ Giày domain authority may đem Index thẻ là gì? (hay phân tích và lý giải (n) Phiếu thực hiện mục lục nghĩa là gì?) . Định nghĩa Index card là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cơ hội dùng Index thẻ / (n) Phiếu thực hiện mục lục. Truy cập Vĩnh Long Online nhằm tra cứu vớt vấn đề những thuật ngữ thường xuyên ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là 1 trang web phân tích và lý giải chân thành và ý nghĩa tự vị thường xuyên ngành thông thường người sử dụng cho những ngôn từ chủ yếu bên trên trái đất.

Xem thêm: cách làm trà sữa trân châu đường đen

Rate this post