in all là gì

Trong giờ đồng hồ anh đem thật nhiều trở nên ngữ hoặc cụm kể từ không tồn tại chân thành và ý nghĩa nhiều tuy nhiên lại sở hữu tầm quan trọng cần thiết trong công việc tạo nên sự đương nhiên mang lại lời nói hoặc tạo nên sự ngay tắp lự mạch Khi người trình bày ham muốn mô tả ý của tôi. Bài viết lách ngày hôm nay công ty chúng tôi ra mắt một cụm kể từ cũng tương đối hoặc được dùng nhập giờ đồng hồ anh at all là gì? Cấu trúc và cách sử dụng “at all”.

Ý nghĩa của “at all”

Bạn đang xem: in all là gì

Chúng tao sử dụng at all thông thường có công năng nhấn mạnh vấn đề ý nhập lời nói phủ ấn định hoặc nghi vấn vấn và đem chân thành và ý nghĩa : hẳng, một chút ít, một tí, không tồn tại gì, chút nào…

Cấu trúc ” at all”

  • not…at all (không..một chút/ một tí/ gì cả.) (Dùng nhập câu phủ định)
  • any … at all? (có …không?) (Dùng nhập câu nghi vấn vấn)

Ví dụ dùng ” at all”

– But new research shows this is not the case at all.
( Nhưng nghiên cứu và phân tích mới mẻ này thể hiện nay ko nên là vớ cả)

ứng dụng của at all
But new research shows this is not the case at all

– But none of that has deterred Shirley or the league’s parents, coaches, or players at all.
( Nhưng không một ai nhập số này đã ngăn ngừa Shirley hoặc những bậc thân phụ u, đào tạo và giảng dạy viên hoặc cầu thủ của giải đấu)

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

– Is there an official rule about how royals should make their entrances at all?
( Đó liệu có phải là vẹn toàn tắt đầu tiên về phong thái tiến hành của những trả gia)

– But, not at all coincidentally, Amazon pulled out of releasing A Rainy Day in Thành Phố New York (which had already been complete) after the MeToo movement thrust Farrow’s claim back into the public eye.
(  Nhưng, trọn vẹn ko nên tình cờ, Amazon rút ngoài các việc tạo ra Ngày mưa ở Thành Phố New York (đã trả tất) sau khoản thời gian trào lưu MeToo đẩy yêu thương sách của Farrow quay về nhập đôi mắt công bọn chúng.)

Xem thêm: cách tính diện tích hình hộp chữ nhật

– No one would say that people are preprogrammed robots, entirely socialized and not at all self-determining.
( Không ai nói theo cách khác rằng quả đât là những robot được xây dựng sẵn, trọn vẹn xã hội hóa và trọn vẹn ko tự động đưa ra quyết định.
cấu trúc at all là gì
No one would say that people are preprogrammed robots, entirely socialized and not at all self-determining
– In fact, this thesis shows that the aims are not incompatible at all.
( Trên thực tiễn, vấn đề này đã cho chúng ta thấy những tiềm năng trọn vẹn ko tương quí.)
– In fact, most of them don’t use them at all.
( Trên thực tiễn, đa số nhập số bọn họ ko dùng bọn chúng.)
– Without the experience in both of these cases, we would not have been at all sure what to tát start measuring.
( Nếu không tồn tại kinh nghiệm tay nghề nhập cả nhị tình huống này, công ty chúng tôi sẽ không còn chắc chắn rằng nên chính thức đo lường và thống kê đồ vật gi.)
– In this sense, foundation theories are not revisions at all!
( Theo nghĩa này, những lý thuyết nền tảng trọn vẹn ko nên là sửa đổi!)
– Prince (2003) has suggested a model which assumes at the outset that memories are not stored in the brain at all.
( Prince (2003) tiếp tục khuyến cáo một quy mô giả thiết tức thì từ trên đầu rằng ký  trọn vẹn ko được tàng trữ nhập óc.)
– It not only precludes laws from providing exclusionar hắn reasons for action, it precludes laws from providing any reason at all.
( – Nó không chỉ là ngăn ngừa những luật hỗ trợ những nguyên do loại trừ hắn mang lại hành vi, nó còn nghiêm cấm những luật hỗ trợ ngẫu nhiên nguyên do này cả.)
– But if so sánh, it is not clear in what sense they are reasons at all.
(  Nhưng nếu như vậy, ko rõ ràng nghĩa của bọn chúng là nguyên do gì cả.)
These are not cases of having a reason to tát bởi something for no reason at all.
Without an argument getting them on the scales, they are not relevant reasons atall.
( Đây ko nên là tình huống đem nguyên do nhằm thực hiện một chiếc gì này mà không tồn tại nguyên do này cả. Không đem lý lẽ trả bọn chúng lên bàn cân nặng, bọn chúng ko nên là nguyên do tương quan.)
Indeed, they jeopardized the realization of any measure of hard labor at all.
( Thật vậy, bọn họ làm ra nguy hại mang lại việc tiến hành ngẫu nhiên giải pháp làm việc việc nặng nhọc này.)
It is worth noting that he says nothing at all about the preservation of the reformed faith.
( Điều xứng đáng lưu ý là ông ko trình bày gì về sự lưu giữ gìn đức tin tưởng cách tân.)
It is not atall clear why this should follow.
( Không rõ ràng tại vì sao điều này nên thực hiện theo)
In some cases for example, tumours may enhance very strongly, whereas others may not enhance atall.
( Trong một vài tình huống, ví dụ, những khối u hoàn toàn có thể tăng nhanh đặc biệt uy lực, trong những khi những người dân không giống hoàn toàn có thể ko tăng nhanh chút nào)
There was no statistically discernible effect at all for senior, rural members.
( Không đem tác động rõ ràng rệt về mặt mũi tổng hợp này so với những member thời thượng, vùng quê.)
The answer to tát that basic question is not at all obvious.
( Câu vấn đáp mang lại thắc mắc cơ bạn dạng cơ trọn vẹn ko rõ nét.)
Covering a wide range of topics, this book is aimed atall researchers in artificial intelligence.
( Bao bao gồm hàng loạt những chủ thể, cuốn sách này nhằm mục đích nhập toàn bộ những mái ấm nghiên cứu và phân tích về trí tuệ tự tạo.)
The latter means that data values may not be allocated in the heap at all.
( Cái sau Có nghĩa là những độ quý hiếm tài liệu hoàn toàn có thể ko được phân chia nhập xã hội.)
This effect was reproducible atall 3 initial parasite to tát cell ratios.
( Hiệu ứng này hoàn toàn có thể khởi tạo ở cả 3 ký sinh lúc đầu theo đuổi tỷ trọng tế bào.)
Suddenly it is all or nothing : constant deep intimacy or no relationship atall.
( Đột nhiên nó là toàn bộ hoặc không tồn tại gì: thân thương thâm thúy liên tiếp hoặc không tồn tại quan hệ này cả.)
When fog rolls in, it is hard to tát see anything at all.
( Khi sương thong manh cuốn nhập, thiệt khó khăn để xem thấy gì cả.)
Some companies, in consequence, have developed technology to tát keep in touch with staff at all times.
( Một số doanh nghiệp lớn, vì thế, tiếp tục cải tiến và phát triển technology để lưu lại liên hệ với nhân viên cấp dưới từng khi.)
Indeed, intelligibility might not require any mind at all.
( Thật vậy, sự mưu trí hoàn toàn có thể ko cần thiết ngẫu nhiên tâm trí này cả.)
If there is secondary causation at all, apparently one object’s states sometimes cause those of another.
( Nếu đem vẹn toàn nhân loại cấp cho, rõ nét những tình trạng của một đối tượng người sử dụng nhiều khi tạo ra những tình trạng không giống.)
I contend that they are not ironic at all, but rather humorous.
( Tôi nhận định rằng bọn họ ko mai mỉa một chút nào, tuy nhiên là vui nhộn.)
The distinction between miracidia of different species by microscopy is not possible at all.
( Sự khác lạ thân thiết miracidia của những loại không giống nhau vì chưng kính hiển vi là ko thể.)
A more insidious challenge is when the authentic multimer does not exist in the crystal at all.
( Một thử thách quỷ quyệt rộng lớn là lúc nhiều chức năng thực sự trọn vẹn ko tồn bên trên nhập tinh ranh thể.)
Thus, tên miền turns out not to tát be a không tính tiền parameter atall.
( Do cơ, thương hiệu miền hóa đi ra ko nên là 1 trong những thông số free.)
XEM THÊM
  • drama-la-gi?
  • odd là gì?

Một số ví dụ không giống của “at all”

-This generalisation can be violated only in the instances in which a consonant could not be syllabified at all.
-On the one hand, closure duration is not there to tát be evaluated at all.
-Second, the reactionary tone of the contributions is only thinly veiled (indeed at some points, not at all).
-Traps were sited at all of the active setts associated with each group and each site was trapped for 3 successive days.
-They were not associated at all with superficial encoding by rote rehearsal.
-In other words, the changing potential field has to tát satisfy the convergence condition (6) at all times.
-Contraction is not allowed at all, for geometrical reasons: one could not make sense of normalisation and/or separation would fail.
-It is not clear to tát bầm at all that this can indeed be done.
-The miracle is not effected by the pure fool at all.
-However, in view of there being a standpoint at all, then there can be some evaluation.
-To give the other actors no context at all would be very difficult.
-Again, the straight line on the hypothetical graph indicates that the contrast is scaleindependent because the contrast remains the same at all scales.
-In recent years, however, participation in neighborhood fiestas has declined considerably, and in some years the fiestas have not been held at all.
-In the second instance, there is no audience change at all.
-But at the time it wasn’t at all clear, not at all.
-That is, they find ways not to tát have to tát choose at all.
-We bởi not have to tát control at all; the system is spontaneously stable whatever a within its bounds.
-At all these phases, the book succeeds in making innovative conceptual, empirical and policy contributions.
-When we are not paid, or not paid at all.
-This has led to tát a situation in which some individuals possess as many as four fields while others have none at all.
-Indeed, the theory of abstract module specifications does not require an explicit satisfaction condition at all.
-The view taken here is that this is not development at all and forces us to tát consider whether this is, in fact, appropriate training.
-Among the group 3-18 years of age, there is no difference at all.
-It’s always, ah, it always has to tát be his way, you know, it, it, it’s his way or no way at all.
-Why “sexuality” is included in the subtitle at all is a mystery.
-He knows how to tát vary their colours and thicknesses subtly, where others find themselves entangled in an unrelieved greyness without any colour at all.
-However, agents operate as individuals at all times, although they effectively cooperate to tát carry out subtasks.
-Thus, the music is represented only at one remove or more, if at all.
-When the system deviates, it can cause greater opacity kêu ca a system with no metaphor at all.
-People should ‘ agree to tát disagree ‘ and during elections, this doesn’t happen at all.
-Because we are using an approximation to tát the true function, the approximation will not satisfy (2)-(4) at all points of the state space.
-Gender of the household head has no explanatory power at all.
-I assume that labor is indivisible, so sánh that all agents are either working time 1 or not working at all.
-Leisure and trang chính hours are both counter cyclical at all leads and lags.
-Although the non parametric tests have some limitations, the alternative of not -testing at all obviously also has some shortcomings.
-Using change in unemployment rate yields no significant economic effects at all in either phối of countries (not shown).
 -It ranges from 0 for ‘not close at all‘ to tát 4 for ‘very close’.
-The point, though, is that this is not our distinction at all.
-The museum’s selection is not representative at all.
-You don’t have to tát go and look at all of them.
-One was a phối of four dependent variables, which was measured at all three points of testing.
-The address on the envelope was not legible at all.
-The address(es) on the envelope were not legible at all.
-The effects of the collapse are most obviously seen in the cessation of elite-sponsored activities but clearly were felt at all levels of society.
-The dead are not men at all, except homonymously.
 
-Elites controlled metal production, but finished metal objects were available to tát those at all levels of society.
-Alternatively, these whorls may not represent a spinning industry at all, but rather areas where weavers consumed surplus thread.
-Where once people died at all ages, now the majority die in old age.
-He replied that he had not been thinking of marrying at all until he met her and was therefore prepared to tát wait.
-Many had low pensions and would not have paid any fee at all, indicating that poor information dissemination also influences the demand for public care.
-So sometimes we don’t have any work at all and sometimes we get something.
-Forty-three per cent of the residents in institutions had no personal care disability at all.
-The real question is whether such a diverse group as ‘retired people ‘ needs to tát be represented at all.
-These measures increased female enrollments at all levels.
-Sometimes, as is the case today, children were not baptised for many years, if at all.
-No distinction at all except officer explorers and wireless people have it in the dining room.
-Ratings ranged from 0 (not at all) to tát 8 (very severe).
-Much of the new music we hear today is not organized along hierarchical lines at all.
-The removal of the acoustics allows the sound designer to tát completely control the output; it need not sound at all like the inspiring instrument.
-In fact, the transmission of the chant is not unified at all.
-Before the concert they give a few perfunctory nods or make no expression at all.
-It is questionable, however, if that had anything at all to bởi with historisation.
-In fact there was rarely a relationship at all.
-In the third month of the study, he did not communicate at all during the observation sessions.
-We expected that correct-noun choices would outnumber correct-adjective choices, at all levels of task performance except for the perfect one.
-No, <100 % of the own replacement animals were vaccinated every year or in some years there was no vaccination at all.
Bài viết lách bên trên phía trên tiếp tục ra mắt at all là gì? Cấu trúc và cách sử dụng “at all” và một vài ví dụ Khi dùng at all trong tương đối nhiều văn cảnh không giống nhau. Rất hy vọng có được góp sức chủ ý kể từ chúng ta và quý thầy cô nhằm group ngủ công ty chúng tôi có tương đối nhiều nâng cấp và đáp ứng chất lượng tốt rộng lớn mang lại quý fan hâm mộ.