học phí đại học tôn đức thắng

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

Bạn đang xem: học phí đại học tôn đức thắng

1.1. Học phí trung bình:

Nhóm ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Nhóm ngành 1

Thiết kế tiếp hình đồ họa, Thiết kế tiếp công nghiệp, Thiết kế tiếp thiết kế bên trong, Thiết kế tiếp thời trang

24.000.000 đồng/năm

Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa, Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập PC, Mạng PC và truyền thông dữ liệu

Kỹ thuật chất hóa học, Công nghệ sinh học

Kiến trúc, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông vận tải, Quy hoạch vùng và Đô thị

Công nghệ nghệ thuật môi trường xung quanh, Khoa học tập môi trường xung quanh, Báo hộ lao động

Nhóm ngành 2

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc)

20.500.000 đồng/năm

Kế toán

Xã hội học tập, Công tác xã hội, nước Việt Nam học tập công nhân Du lịch và lữ khách, nước Việt Nam học tập công nhân Du lịch và quản lý và vận hành du lịch

Toán phần mềm, Thống kê

Quản lý thể thao thể thao

QTKD công nhân Quản trị Nhà mặt hàng - hotel, QTKD CN Quản trị nguồn lực lượng lao động, Kinh doanh quốc tế, Marketing

Quan hệ lao động

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Luật

Ngành khác

Dược

46.000.000 đồng/năm

Học phí ngành Golf theo đòi suốt thời gian đào tạo và giảng dạy như sau:

Đơn vị: đồng

 

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Năm 1

          15.957.150

          22.650.100

         3.080.000

Năm 2

          32.066.100

          32.135.400

         3.813.700

Năm 3

          32.476.400

          25.752.100

         5.280.000

Năm 4

          26.345.000

          16.409.800

 

- Mức chi phí khóa học tạm thu của SV nhập học tập (năm 2021) như sau:

+ Nhóm ngành 1 tạm thời thu: 12.000.000 đồng.
+ Nhóm ngành 2 tạm thời thu: 10.500.000 đồng.
+ Ngành Dược tạm thời thu: 23.000.000 đồng.
+ Ngành Golf tạm thời thu: 16.000.000 đồng.

- Dựa bên trên đơn giá chỉ chi phí khóa học theo đòi môn học tập và tổng số môn học tập của SV vô học tập kỳ một năm học tập 2021-2022, Nhà Trường tiếp tục kết fake phần chênh chênh chếch chi phí khóa học (thừa hoặc thiếu) sang trọng học tập kỳ tiếp theo sau của năm học tập 2021-2022.

1.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đòi từng học tập kỳ, phụ thuộc vào sản phẩm ĐK plan học hành, ĐK môn học tập của SV.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành trúng quy quyết định theo đòi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đòi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự con kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đòi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

1.3. Các môn khả năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh theo đòi công tác đào tạo và giảng dạy (trừ giờ Anh dự bị) và môn hạ tầng Tin học tập vẫn tính vô chi phí khóa học trung bình cộng đồng theo đòi sườn công tác đào tạo và giảng dạy.

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ Anh đầu khóa theo đòi đề thi đua 4 khả năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đòi đề Cambridge English Placement Test).

- Trường hợp ý đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đòi quy quyết định vô sườn công tác đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần được miễn.

- Trường hợp ý ko đạt Lever Tiếng Anh 1, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng rẽ chi phí khóa học mang lại học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài sườn công tác khoét tạo).

b. Về Tin học:

Sinh viên vẫn với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần Thương hiệu Tin học tập ứng.

2. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Học phí:

- Học phí công tác Chất lượng cao khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập theo đòi suốt thời gian đào tạo và giảng dạy vô 4 năm học tập coi phụ lục 2.1; so với những ngành đào tạo và giảng dạy cấp cho vày kỹ sư, chi phí khóa học của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau thời điểm Sở GD&ĐT phát hành quy quyết định về chuẩn chỉnh công tác đào tạo và giảng dạy so với những trình độ chuyên môn của dạy dỗ đại học; nấc chi phí khóa học này sẽ không bao hàm chi phí khóa học Kỹ năng Tiếng Anh.

- Mức chi phí khóa học tạm thu (chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) Khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành: Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Luật, nước Việt Nam học tập – công nhân Du lịch và Quản lý du lịch: 18.200.000 đồng.

+ Ngành: Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập môi trường xung quanh, Khoa học tập PC, Thiết kế tiếp loại họa: 18.700.000 đồng.

+ Ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh: 22.000.000 đồng.

+ Mức tạm thời thu chi phí khóa học Tiếng Anh (2 cấp cho độ/học kỳ): 7.000.000 đồng (không tạm thời thu chi phí khóa học giờ Anh so với ngành ngữ điệu Anh). Học phí cụ thể được thể hiện tại vô Bảng 1.

2.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đòi từng học tập kỳ, theo như đúng suốt thời gian đào tạo và giảng dạy đang được công phụ vương bên trên phụ lục 2.1.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành trúng quy quyết định theo đòi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đòi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự con kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đòi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

2.3. Các môn khả năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ Anh đầu khóa theo đòi đề thi đua 4 khả năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đòi đề Cambridge English Placement Test).

- Trường hợp ý đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đòi quy quyết định vô sườn công tác đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần được miễn.

- Trường hợp ý ko đạt những Lever theo đòi quy quyết định vô sườn công tác đào tạo và giảng dạy, SV nên học tập bổ sung cập nhật những học tập phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng rẽ chi phí khóa học mang lại học tập phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài sườn công tác khoét tạo).

- Học phí những học tập phần công tác giờ Anh Inspire English:

Bảng 1 Học phí theo đòi Chương trình giờ Anh Inspire English

Đơn vị: đồng

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

A1

English Foundation 1 (75 tiết)

3.500.000

2

English Foundation 2 (75 tiết)

3.500.000

3

A1

English Foundation 3 (75 tiết)

3.500.000

B. Các học tập phần theo đòi sườn công tác khoét tạo

1

A1

English 1 (75 tiết)

3.500.000

2

B1

English 2 (75 tiết)

3.500.000

3

English 3 (75 tiết)

3.500.000

4

B1+

English 4 (75 tiết)

3.500.000

5

English 5 (75 tiết)

3.500.000

6

B2

English 6 (75 tiết)

3.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên vẫn với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ tiến hành miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần Thương hiệu Tin học tập ứng.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

3.1. Học phí:

- Học phí công tác ĐH vày giờ Anh khóa tuyển chọn sinh vào năm 2021 được xác lập theo đòi suốt thời gian đào tạo và giảng dạy vô 4 năm học tập coi phụ lục 3.1, so với những ngành đào tạo và giảng dạy cấp cho vày kỹ sư, chi phí khóa học của năm loại 5 (học kỳ loại 9) sẽ tiến hành update và thông tin sau thời điểm Sở GD&ĐT phát hành quy quyết định về chuẩn chỉnh công tác đào tạo và giảng dạy so với những trình độ chuyên môn của dạy dỗ đại học; nấc chi phí khóa học này sẽ không bao hàm chi phí khóa học Kỹ năng Tiếng Anh.

- Đối với SV trúng tuyển chọn vô công tác ĐH vày giờ Anh tuy nhiên ko đạt chuẩn chỉnh nguồn vào giờ Anh (IELTS 5.0 hoặc tương tự, hoặc với sản phẩm kì thi đua Review năng lượng giờ Anh đầu khóa ko đạt đầu vào), SV nên học tập công tác giờ Anh dự bị triệu tập cho tới Khi đạt trình độ chuyên môn tương tự giờ Anh chuẩn chỉnh nguồn vào của công tác. Học phí của công tác dự bị giờ Anh khoảng tầm 13.500.000 đồng/học kỳ.

- Mức chi phí khóa học tạm thu (chưa tính chi phí khóa học Tiếng Anh) Khi SV nhập học tập năm 2021 như sau:

+ Ngành Kế toán, Tài chủ yếu ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, nước Việt Nam học tập (du lịch và quản lý và vận hành du lịch: 27.500.000 đồng.
+ Ngành Công nghệ sinh học tập, Kỹ thuật thiết kế, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa, Kỹ thuật ứng dụng, Khoa học tập máy tính: 28.700.000 đồng.
+ Ngành Marketing, Quản trị sale (Nhà mặt hàng - Khách sạn), Kinh doanh quốc tế: 29.000.000 đồng.
+ Mức tạm thời thu chi phí khóa học Tiếng Anh: 9.000.000 đồng (không tạm thời thu chi phí khóa học giờ Anh so với ngành ngữ điệu Anh)

3.2. Kế hoạch thu học tập phí:

- Sinh viên đóng góp chi phí khóa học theo đòi từng học tập kỳ, theo như đúng suốt thời gian đào tạo và giảng dạy đang được công phụ vương bên trên phụ lục 3.1.

- Sinh viên với nhiệm vụ tiến hành trúng quy quyết định theo đòi “Quy trình ĐK môn học tập và đóng góp học tập phí”.

- Thu chi phí khóa học nhập học: theo đòi thời hạn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập (dự con kiến kể từ 3/8-7/9/2021)

- Sinh viên thay đổi Biên lai chi phí khóa học theo đòi thông tin của Phòng Tài chủ yếu.

3.3. Các môn khả năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên nhập học tập nhập cuộc đánh giá trình độ chuyên môn giờ Anh đầu khóa theo đòi đề thi đua 4 khả năng Nghe, Đọc, Viết, Nói (kỹ năng Nghe – Đọc được đánh giá theo đòi đề Cambridge English Placement Test)

- Trường hợp ý đạt trình độ chuyên môn Tiếng Anh ở những Lever theo đòi quy quyết định vô sườn công tác đào tạo và giảng dạy hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn độ quý hiếm thời hạn, sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần được miễn. Học phí trung bình của công tác giờ Anh theo đòi sườn công tác đào tạo và giảng dạy khoảng tầm 26.500.000 đồng.

- Học phí những học tập phần công tác giờ Anh World English (Intensive):

Bảng 2 Học phí theo đòi Chương trình giờ Anh World English (Intensive)

Đơn vị: đồng

STT

Trình độ

Môn học

Số tiền

A. Các học tập phần Tiếng anh dự bị

1

B1

Preliminary English (225 tiết)

13.500.000

B. Các học tập phần theo đòi sườn công tác khoét tạo

1

B1+

Influencer English (120 tiết)

8.500.000

2

B2

Researcher English (120 tiết)

8.500.000

4

B2+

Master English (135 tiết)

9.500.000

b. Về Tin học:

Sinh viên vẫn với Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học tập và ko đóng góp chi phí mang lại học tập phần hạ tầng Tin học tập ứng.

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm