giải bài tập hóa 12 bài 1

Rate this post

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 12: bên trên đây

Xem thêm thắt những sách xem thêm liên quan:

Bạn đang xem: giải bài tập hóa 12 bài 1

  • Sách giáo khoa chất hóa học lớp 12
  • Sách giáo khoa chất hóa học nâng lên lớp 12
  • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 1: Este canh ty HS giải bài bác luyện, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kỹ năng và kiến thức và tập thói quen tiếp thu kiến thức thao tác làm việc khoa học tập, thực hiện nền tảng cho tới việc cải cách và phát triển năng lượng trí tuệ, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong những dù trống rỗng lân cận những câu sau:

a) Este là thành phầm của phản xạ thân mật axit và ancol.

b) Este là thích hợp hóa học cơ học nhập phân tử sở hữu group COO-.

c) Este no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 nằm trong loại este.

e) Sản phẩm của phản xạ thân mật axit và ancol là este.

Lời giải:

a) S vì như thế sở hữu một trong những este được pha trộn vì thế cách thức pha trộn riêng rẽ, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vì như thế phân tử este không tồn tại group COO- (chỉ sở hữu RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S vì như thế axit hoàn toàn có thể là axit vô sinh. Câu chính cần là: “Sản phẩm của phản xạ thân mật axit cacboxylic và ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với công thức C4H8O2 sở hữu từng nào este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 2 Trang 7 Sgk Hoa 12 1 Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 2 Trang 7 Sgk Hoa 12 2

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12): Chất X sở hữu CTPT C4H8O2. Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH sinh rời khỏi hóa học Y sở hữu công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu trúc của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y sở hữu CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): Khi thủy phân este X sở hữu công thức phân tử C4H8O2 nhập hỗn hợp NaOh nhận được láo lếu thích hợp 2 hóa học cơ học Y, Z nhập bại liệt Z sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 vì thế 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

Lời giải:

– Đáp án A.

– Vì Z sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 nên suy rời khỏi Z hoàn toàn có thể ở dạng tương đối. Do bại liệt, Z là rượu.

CTPT của este X sở hữu dạng CnH2nO2 nên X là este no đơn chức mạch hở. Do bại liệt, Z là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 7 Sgk Hoa 12 1

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): Phản ứng thủy phân của este nhập môi trường xung quanh axit và môi trường xung quanh bazơ không giống nhau ở điểm nào?

Lời giải:

– Phản ứng thủy phân este nhập môi trường xung quanh axit là phản xạ thuận nghịch tặc, este vẫn còn đấy, nổi lên bên trên mặt phẳng hỗn hợp.

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 7 Sgk Hoa 12

– Phản ứng thủy phân este nhập môi trường xung quanh kiềm là phản xạ một chiều, este phản xạ không còn.Phản ứng này còn được gọi là phản xạ xà chống hóa.

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 7 Sgk Hoa 12 1

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đơn chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác ấn định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X nhập hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ cho tới khi phản xạ trọn vẹn nhận được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính lượng của Z.

Lời giải:

a) Ta có:

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 7 Sgk Hoa 12 5

Vì nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đơn chức mạch hở. Gọi CTPT của este X là CnH2nO2

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 7 Sgk Hoa 12 6

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 7 Sgk Hoa 12 7

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no đơn chức nên Y cũng chính là rượu no đơn chức. Gọi CTPT của Y là CmH2m+2O

My = Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 7 Sgk Hoa 12 8 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do bại liệt este X là: CH3COOCH3 và muối bột Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8.2(g)

Công thức cấu trúc của X:

Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 7 Sgk Hoa 12

Xem thêm: cách khôi phục cài đặt gốc iphone