gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của

Câu hỏi:

19/06/2022 1,086

Bạn đang xem: gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của

A. thế giới.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: A

Trên quy tế bào toàn trái đất, số người xuất cư tương tự với số người nhập cảnh. Gia tăng dân sinh cơ học tập thay cho thay đổi theo dõi thời hạn và không giống nhau trong những vương quốc, vùng cương vực. Gia tăng cơ học tập không tồn tại tác động rộng lớn cho tới yếu tố dân sinh của trái đất. Tại những nước trở nên tân tiến tỉ suất nhập cảnh thông thường to hơn tỉ suất xuất cư, còn ở những nước đang được trở nên tân tiến tỉ suất xuất cư thông thường to hơn tỉ suất nhập cảnh.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiêu chí này tại đây cho thấy một nước đem dân sinh trẻ?

A. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên dưới 10%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên dưới 15%.

B. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên dưới 10%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên trên 15%.

C. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên trên 35%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên trên 10%.

D. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên trên 35%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên dưới 10%.

Câu 2:

 Tỉ suất sinh thô của trái đất năm 2020 là 19% đem nghĩa là

A. trung bình 1000 dân, đem 19 trẻ nhỏ nguy cơ tiềm ẩn tử vong nhập năm.

B. trung bình 1000 dân, đem 19 trẻ nhỏ được sinh rời khỏi nhập năm ê.

C. trung bình 1000 dân, đem 19 trẻ nhỏ bị bị tiêu diệt nhập năm ê.

D. trung bình 1000 dân, đem 19 trẻ nhỏ bên dưới 5 tuổi tác nhập năm ê.

Câu 3:

Tiêu chí này tại đây cho thấy một nước đem dân sinh già?

A. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên dưới 25%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên trên 15%.

B. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên trên 35%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên trên 10%.

C. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên dưới 25%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên trên 10%.

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

D. Nhóm tuổi tác 0 - 14 cướp bên trên 35%, group tuổi tác 60 trở lên trên cướp bên dưới 15%.

Câu 4:

Đô thị hoá là quy trình kinh tế tài chính - xã hội được bộc lộ là

A. tăng con số thành phố Hồ Chí Minh, tăng tỷ trọng thị dân, lôi cuốn dân sinh sống làm việc.

B. tăng lượng thành phố Hồ Chí Minh, tăng tỷ trọng thị dân, thịnh hành lối sinh sống trở nên thị.

C. tăng tỷ trọng thị dân, thay cho thay đổi tính năng kinh tế tài chính, thịnh hành lối sinh sống trở nên thị.

D. tăng con số thành phố Hồ Chí Minh, thay cho thay đổi tính năng kinh tế tài chính, lôi cuốn dân sinh sống làm việc.

Câu 5:

Những chống đem dân sinh sống triệu tập nhộn nhịp bên trên trái đất là

A. Đông Nam Á, Bắc Mĩ, Nam Mĩ.

B. Tây Âu, Đông Á, Ca ri bê.

C. Bắc Phi, Đông Á, Nam Cực.

D. Tây Âu, Tây Á, Bắc Mĩ.

Câu 6:

Tiêu chí này tại đây không được thể hiện nay nhập loại tháp tuổi tác há rộng?

A. Dân số tăng thời gian nhanh.

B. Già hoá dân sinh.

C. Tỉ suất sinh cao.

D. Tuổi lâu thấp.

Xem thêm: vẽ tranh de tài lễ hội lớp 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK