fe(no3)2 + hcl

Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng Fe(NO3)2 tác dụng HCl. Cũng như viết phương trình ion thu gọn của phản ứng Fe(NO3)2 + HCl. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng Fe(NO3)2 tác dụng HCl

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Bạn đang xem: fe(no3)2 + hcl

Ở nhiệt độ thường

3. Phương trình ion thu gọn Fe(NO3)2 + HCl

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phương trình Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của Fe(NO3)2 là:

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản ứng Fe(NO3)2 tác dụng HCl

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Hệ số cân bằng tối giản của Fe(NO3)2 là 9

Câu 2.  Cho các cặp chất sau đây:

(1) Dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch HCl

(2) Ba(OH)2 phản ứng với NaHSO4

(3) Dung dịch NaHSO4 và dung dịch HCl

(4) Dung dịch NH3 và AlCl3

(5) SiO2 và dung dịch HCl

(6) CO và Fe2O3

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học (điều kiện cần thiết có đủ) là

A. 2

B. 5

C. 3

Xem thêm: uống thuốc tránh thai khẩn cấp có hại gì

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D (1) 3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O.

(2) 2NaHSO4 + Ba(OH)2→ BaSO4+ Na2SO4 + 2H2O

(3) NaHSO4 + HCl : không xảy ra phản ứng.

(4) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl.

(5) SiO2 + HCl : không xảy ra phản ứng.

(6)  Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Câu 3.  Khi cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl đặc, có xảy ra hiện tượng phản ứng hóa học nào

A. Có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí

B. Có kết tủa màu đỏ nâu

C. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

D. phản ứng không có hiện tượng gì xảy ra

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Khi cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl đặc, có xảy ra hiện tượng phản ứng hóa học Có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Câu 4. Cho biết sản phẩm tạo thành khi cho Fe(NO3)2 tác dụng với AgNO3

A. Ag và Fe(NO3)2

B. Ag và Fe(NO3)3

C. AgNO3 và Fe

D. AgNO3, Fe và H2O

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Sản phẩm tạo thành khi cho Fe(NO3)2 tác dụng với AgNO3 là Ag và Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh