entities là gì

Khái niệm Entity, cty Entity, SEO Entity,… được thịnh hành nhập một trong những năm thời gian gần đây. Không chỉ từ là 1 trong những thuật ngữ (thực thể) tuy nhiên Entity phát triển thành một chuyên môn thịnh hành và cần thiết trong nghề digital marketing, và đúng là nghành SEO trang web.

Entity là gì?

Bạn đang xem: entities là gì

Các thực thể là những đối tượng người tiêu dùng, người, vị trí hoặc thành phầm ý nghĩa so với người tiêu dùng. Ví dụ: một thực thể hoàn toàn có thể là 1 trong những người có tiếng, một vị trí du ngoạn hoặc một thành phầm ví dụ.

Khi dùng chuyên môn Entity nhập SEO, những Chuyên Viên SEO tiếp tục tối ưu hóa nội dung trang web bằng phương pháp dùng những thực thể cần thiết nhằm nâng cấp sự hiển thị và xếp thứ hạng trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính thám thính.

Entity là gì nhập digital marketing?

Trong nghành Digital Marketing, “Entity” là 1 trong những định nghĩa cần thiết nhằm xác lập và phân tách những thực thể (entities) được link với cùng một Brand Name, một doanh nghiệp lớn, một thành phầm hoặc một cá thể bên trên Internet.

Điều này bao hàm những thực thể như tên tuổi, vị trí, sự khiếu nại, thành phầm, danh nhân, v.v.

Các thực thể được khái niệm rõ rệt và không thiếu hoàn toàn có thể chung cho những căn nhà tiếp thị chuyên môn số phân tách vấn đề kể từ những mối cung cấp không giống nhau và kiến tạo những kế hoạch hiệu suất cao rộng lớn cho những chiến dịch lăng xê, tối ưu hóa SEO, cải cách và phát triển nội dung và kiến tạo Brand Name bên trên Internet.

Các khí cụ phân tách trang web như Google Analytics đang dần tích thích hợp Entity nhập những tác dụng của tôi nhằm cung ứng cho tất cả những người sử dụng vấn đề cụ thể rộng lớn về những thực thể bên trên trang web.

Một ví dụ về sự việc dùng Entity nhập Digital Marketing là dùng chuyên môn SEO tương quan cho tới “Knowledge Graph” của Google.

Công cụ này được cho phép những căn nhà tiếp thị chuyên môn số tối ưu hóa những vấn đề về Brand Name, thành phầm, cty hoặc cá thể bằng phương pháp link với những thực thể sở hữu tương quan bên trên Internet, kể từ bại liệt tăng tính khả nhìn thấy của nội dung và tăng kỹ năng xuất hiện nay bên trên trang thành quả thám thính tìm tòi của Google.

Entity xác minh thực thể
Entity xác minh thực thể

Entity là gì trong nghề cải cách và phát triển website?

Trong nghành cải cách và phát triển trang web, “Entity” là 1 trong những định nghĩa được dùng nhằm ám chỉ những thực thể được quyết định danh rõ rệt bên trên trang web hoặc nhập hạ tầng tài liệu của trang web. Các thực thể này bao hàm thương hiệu riêng rẽ, địa điểm, sự khiếu nại, thành phầm, v.v.

Việc dùng Entity nhập cải cách và phát triển trang web có khá nhiều quyền lợi, bao gồm:

 1. Cải thiện thưởng thức người dùng: Các thực thể được quyết định danh rõ rệt bên trên trang web hoàn toàn có thể chung cho tất cả những người sử dụng đơn giản và dễ dàng thám thính tìm tòi vấn đề một cơ hội nhanh gọn lẹ và đúng chuẩn rộng lớn.
 2. Tăng tính liên kết: Việc dùng những thực thể sở hữu tương quan cho tới trang web của chúng ta cũng có thể chung tăng tính link trong những trang web không giống nhau bên trên mạng internet.
 3. Cải thiện SEO: Sử dụng Entity hoàn toàn có thể chung nâng cấp SEO của trang web của doanh nghiệp bằng phương pháp chung những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về nội dung của trang web và cung ứng thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn cho tất cả những người sử dụng.
 4. Tối ưu hóa tiến độ vạc triển: Sử dụng Entity hoàn toàn có thể chung tối ưu hóa tiến độ cải cách và phát triển trang web của doanh nghiệp bằng phương pháp chung khái niệm những thực thể một cơ hội rõ rệt và đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Ví dụ về sự việc dùng Entity bên trên trang web bao hàm việc dùng cấu tạo tài liệu Schema.org nhằm khái niệm những thực thể, dùng những link trong những trang web sở hữu tương quan cho tới những thực thể, và dùng những kể từ khóa tương quan cho tới những thực thể nhập nội dung trang web.

Entity là gì trong nghề SEO?

Trong nghành SEO (tối ưu hóa khí cụ thám thính kiếm), “Entity” là 1 trong những định nghĩa được dùng nhằm ám chỉ những thực thể được quyết định danh rõ rệt bên trên trang web hoặc nhập nội dung.

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37

Các thực thể này bao hàm thương hiệu riêng rẽ, địa điểm, sự khiếu nại, thành phầm, v.v. và hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về nội dung trang web và thể hiện thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn.

Thực thể hóa - Entity
Thực thể hóa – Entity

Các thực thể nhập SEO hoàn toàn có thể được phần mềm theo dõi những cơ hội sau:

 1. Sử dụng những kể từ khóa tương quan cho tới thực thể: Việc dùng những kể từ khóa tương quan cho tới thực thể (ví dụ: “New York”, “iPhone X”, “World Cup”) hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về nội dung trang web của doanh nghiệp và cung ứng thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn cho tất cả những người sử dụng.
 2. Định nghĩa những thực thể bởi vì cấu tạo tài liệu Schema.org: Sử dụng cấu tạo tài liệu Schema.org hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể bên trên trang web của doanh nghiệp và hiển thị vấn đề thích hợp nhập thành quả thám thính thám thính.
 3. Xây dựng link trong những thực thể: Việc kiến tạo những link trong những thực thể (ví dụ: link kể từ trang thành phầm cho tới trang hạng mục sản phẩm) hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về quan hệ trong những thực thể và cung ứng thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn cho tất cả những người sử dụng.
 4. Sử dụng những câu truy vấn phức tạp: Các câu truy vấn phức tạp hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể nhập nội dung của doanh nghiệp và cung ứng thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn cho tất cả những người sử dụng.

Việc dùng những thực thể nhập SEO hoàn toàn có thể chung cho những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về nội dung trang web của doanh nghiệp và cung ứng thành quả thám thính tìm tòi đúng chuẩn rộng lớn cho tất cả những người sử dụng.

Tối ưu Entity nhằm tối ưu SEO

Entity Optimization (tối ưu hóa thực thể) là 1 trong những chuyên môn SEO được dùng uy lực một trong những năm thời gian gần đây. Tập trung nhập việc tăng mạnh sự nắm vững của những khí cụ thám thính tìm tòi về những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp.

Đây là 1 trong những cách thức SEO hiệu suất cao để giúp đỡ nâng lên sự hiển thị và xếp thứ hạng trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính thám thính.

Dưới đó là một trong những phương pháp để tối ưu Entity nhập SEO:

 1. Định nghĩa rõ rệt những thực thể: Hãy đảm nói rằng từng thực thể bên trên trang web của doanh nghiệp được khái niệm một cơ hội rõ rệt và đúng chuẩn, bao hàm thương hiệu, quyết định danh và vấn đề cụ thể tương quan.
 2. Sử dụng Schema Markup: Hãy dùng Schema Markup nhằm cung ứng vấn đề cụ thể về những thực thể của doanh nghiệp cho những khí cụ thám thính thám thính. Schema Markup là 1 trong những định hình tài liệu thịnh hành để giúp đỡ những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể và link bọn chúng với những nội dung bài viết của doanh nghiệp.
 3. Tạo nội dung unique cao: Viết nội dung chất lượng là 1 trong những trong mỗi nhân tố cần thiết nhất nhập SEO. Hãy viết lách những nội dung bài viết rất tốt và link những thực thể với những kể từ khóa chủ yếu để giúp đỡ những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về nội dung của doanh nghiệp.
 4. Sử dụng những tên thường gọi chủ yếu xác: Khi gọi là cho những thực thể bên trên trang web của doanh nghiệp, hãy dùng những tên thường gọi đúng chuẩn và phù phù hợp với ngành của doanh nghiệp. Vấn đề này sẽ hỗ trợ những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể và link bọn chúng với những nội dung bài viết của doanh nghiệp.
 5. Sử dụng những link nội bộ: Tạo những link nội cỗ nhằm link những thực thể cùng nhau bên trên trang web của doanh nghiệp. Vấn đề này sẽ hỗ trợ những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về quan hệ trong những thực thể và nâng cấp sự hiển thị và xếp thứ hạng của trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính thám thính.
 6. Sử dụng những trang social nhằm thịnh hành Brand Name hao hao vấn đề người sáng tác, người thân quản lí,… một cơ hội tương đồng.

Lợi ích Lúc thực hiện Entity SEO

Có nhiều quyền lợi Lúc dùng chuyên môn Entity nhập SEO, bao gồm:

 1. Cải thiện hiển thị trang web bên trên thành quả thám thính kiếm: Kỹ thuật Entity chung những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp, kể từ bại liệt nâng cấp sự hiển thị của trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính thám thính.
 2. Tăng kỹ năng thám thính tìm tòi của trang web: Khi những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp, trang web của doanh nghiệp sở hữu kỹ năng xuất hiện nay bên trên những trang thành quả thám thính tìm tòi Lúc người tiêu dùng thám thính tìm tòi những thực thể tương tự động.
 3. Cải thiện thưởng thức người dùng: Khi trang web của doanh nghiệp được hiển thị đúng chuẩn và không thiếu vấn đề về những thực thể tương quan, người tiêu dùng sẽ sở hữu thưởng thức chất lượng rộng lớn và đơn giản và dễ dàng thám thính tìm tòi vấn đề chúng ta cần thiết.
 4. Giúp tăng uy tín của trang web: Việc dùng chuyên môn Entity nhập SEO chung cung ứng vấn đề đúng chuẩn và không thiếu về những thực thể bên trên trang web của doanh nghiệp, kể từ bại liệt tăng uy tín của trang web và nâng cấp sự đáng tin tưởng của doanh nghiệp với người tiêu dùng.
 5. Giúp tăng vận tốc chuyên chở trang web: Khi những khí cụ thám thính tìm tòi làm rõ rộng lớn về những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp, trang web của chúng ta cũng có thể chuyên chở nhanh chóng rộng lớn và nâng cấp thưởng thức người tiêu dùng.
 6. Tạo chân móng vững chãi mang lại trang web.
Bảng giá chỉ cty soical entity - SEO
Bảng giá chỉ cty soical entity – SEO

Dịch vụ SEO Entity bao hàm những gì?

Dịch vụ Entity (hay còn gọi là một kênh dịch vụ SEO Entity) cung ứng những biện pháp tối ưu hóa trang web của doanh nghiệp bằng phương pháp tối ưu hóa những thực thể (entities) nhập nội dung trang web của doanh nghiệp. Các cty Entity bao gồm:

 1. Phân tích và Reviews thực thể (entity analysis and evaluation): Đây là bước trước tiên nhập quy trình tối ưu hóa Entity. Các Chuyên Viên SEO tiếp tục phân tách và Reviews những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp nhằm xác lập những thực thể cần thiết nhất cần phải tối ưu hóa.
 2. Xác quyết định những kể từ khóa tương quan cho tới thực thể (identifying entity-related keywords): Các Chuyên Viên SEO tiếp tục xác lập những kể từ khóa tương quan cho tới những thực thể cần thiết nhất bên trên trang web của doanh nghiệp nhằm dùng nhập kế hoạch tối ưu hóa.
 3. Tối ưu hóa nội dung trang web (optimizing trang web content): Các Chuyên Viên SEO tiếp tục tối ưu hóa nội dung trang web của doanh nghiệp bằng phương pháp dùng những kể từ khóa tương quan cho tới những thực thể cần thiết nhất nhằm nâng cấp sự hiển thị và xếp thứ hạng trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính thám thính.
 4. Xây dựng link (Links building): Các Chuyên Viên SEO cũng hoàn toàn có thể kiến tạo link kể từ những trang web sở hữu tương quan cho tới những thực thể cần thiết nhất bên trên trang web của doanh nghiệp nhằm tăng uy tín và tối ưu hóa trang web của doanh nghiệp.
 5. Theo dõi và report (monitoring and reporting): Cuối nằm trong, những Chuyên Viên SEO tiếp tục theo dõi dõi và report những chỉ số hiệu suất cao tối ưu hóa Entity nhằm đảm nói rằng kế hoạch của doanh nghiệp đang được đưa đến thành quả cực tốt.

Dịch vụ Entity cung ứng những biện pháp tối ưu hóa trang web của doanh nghiệp bằng phương pháp tối ưu hóa những thực thể nhập nội dung trang web của doanh nghiệp nhằm nâng cấp sự hiển thị và xếp thứ hạng trang web của doanh nghiệp bên trên những trang thành quả thám thính tìm tòi và nâng cấp thưởng thức người tiêu dùng.

Entity là 1 trong những trọng trách SEO trong số gói Dịch vụ SEO Website bên trên Nef Digital. quý khách cũng hoàn toàn có thể dùng song lập cty này từ không ít cá thể, đơn vị chức năng cung ứng Dịch vụ SEO Website.

Chúc các bạn trở nên công!

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài và khối lượng