đêm nay con ngủ giấc tròn mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Ngữ Văn Lớp 5: Đọc câu thơ sau:
“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
a)Trong câu thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
b)Nêu cảm nghĩ của em về người mẹ qua hai câu thơ trên.

Xem thêm: tử vi 12 con giáp lịch vạn niên

Bạn đang xem: đêm nay con ngủ giấc tròn mẹ là ngọn gió của con suốt đời