đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đây là đáp án gợi ý đề tham khảo môn Lịch sử do giáo viên tổ Lịch sử – Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện.

Bạn đang xem: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2021

Xem thêm: Đề và đáp án tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các môn

(F5 để cập nhật tin mới nhất…)

1. Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 C
4 A 14 A 24 A 34 A
5 D 15 B 25 A 35 B
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 D 28 A 38 A
9 B 19 C 29 D 39 B
10 A 20 D 30 A 40 C

2. Đề tham khảo

Xem thêm: vẽ tranh de tài lễ hội lớp 9

Tải file PDF: Link

Xem thêm: chuyên đề lý 10 kết nối tri thức