đề thi học sinh giỏi lớp 2

Chúng tôi ra mắt cỗ đề đua học viên xuất sắc lớp 2 môn Toán đem đán án đi kèm theo nhằm mục tiêu canh ty chúng ta học viên ôn tập dượt và nâng lên kỹ năng môn Toán lớp 2.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 MÔN TOÁN

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 2

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm)

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Tìm một số trong những biết rằng  lấy 35 cùng theo với số cơ thì đem thành quả vì như thế 35 trừ lên đường số cơ.

  A. 0                                B. 35                                    C. 70                             D. 1

Câu 2: 7 giờ tối thường hay gọi là :

  A. 17 giờ                       B. 21 giờ                        C.  19. giờ                   D. 15 giờ

Câu 3: Số nhỏ xíu nhất đem 3 chữ số không giống nhau là:

A. 100                           B. 101                      C. 102                       D. 111

Câu 4: 5m 5dm = …..  Số điền vô vị trí chấm là:

 A. 55m                           B. 505 m                     C. 55 dm                    D.10 dm

Câu 5: Cho mặt hàng số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo sau điền vô vị trí chấm là:

A. 22                            B . 23                             C. 33                           D. 34

Câu 6: Nếu loại 6 tuần này là 26. Thì loại 5 tuần trước đó là:

A. 17                               B. 18                                  C. 19                            D. 20

Câu 7: Số lớn số 1 đem phụ thân chữ số là:

 A. 998                      B. 999                            C. 978                      D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD đem cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông vắn là:

  A. 15 cm                        B. trăng tròn cm                   C. 25 cm                   D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28. x có mức giá trị vì như thế bao nhiêu?

A. 53                             B. 89                          C. 98                  D . 43                      

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vô vị trí chấm là:

A. 32                              B. 22                          C. 30                        D. 12

Phần II: Phần tự động luận: (10 điểm)

 Câu 1: (1 điểm)

Trên bảng con cái đem ghi luật lệ tính:   6 + 8 + 6

Lan cố gắng bảng tính nhẩm được thành quả là trăng tròn. Huệ cố gắng bảng tính nhẩm lại được thành quả là 26. Hỏi ai tính đúng?

Câu 2:  (4 điểm)

Mai đem 28 cành hoa, Mai mang lại Hoà 8 cành hoa, Hoà lại mang lại Hồng 5 cành hoa. Lúc này phụ thân các bạn đều phải sở hữu số cành hoa đều nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng các bạn đem từng nào bông hoa?

Câu 3:  (3 điểm)

Hiện ni phụ thân Hà 45 tuổi hạc, còn ông nội Hà 72 tuổi hạc. Em hãy tính coi khi tuổi hạc của ông nội Hà vì như thế tuổi hạc phụ thân Hà lúc bấy giờ thì hồi cơ phụ thân Hà từng nào tuổi?

Câu 4: (2 điểm) Tìm x.

a. X + X x  5 =   24                                          b.    X  +  5  – 17   =  35

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm (10 điểm) từng câu trúng cho một điểm.

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:      A

Câu 2:      C

Câu 3:      C

Câu 4:      C

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng

Câu 5:      B

Câu 6:      B

Câu 7:      B

Câu 8:      B

Câu 9:      A

Câu 10:    B

Phần II: Phần tự động luận: (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Cả nhì các bạn đều tính trúng.

Kết trái ngược không giống nhau vì thế cố gắng bảng ngược nhau: 6 +8 +6 = trăng tròn (cầm xuôi)

                                                                         9 + 8 + 9 = 26 (cầm ngược lại)

Câu 2:                                                          Giải

Số cành hoa còn sót lại của Mai hoặc số cành hoa từng các bạn có những lúc sau là:

28 – 8 = trăng tròn (bông)

Lúc đầu Hồng đem số cành hoa là:

20 – 5 = 15 ( bông)

Hoà được tăng 8 bông rồi lại mang lại lên đường 5 bông, như thế Hoà được tăng số cành hoa là:

8 – 5 = 3 ( bông)

Lúc đầu Hoà đem số cành hoa là:

20 – 3 = 17 (bông)

Đáp số : Hồng: 15 bông

                 Hoà: 17 bông

Lời giải trúng, tính trúng số hoa còn sót lại của Mai và số hoa khi đầu của Hồng, từng câu 1 điểm

Lời giải và tính trúng số hoa Hoà được tăng (0,5 điểm)

Lời giải và tính trúng số hoa khi đầu Hoà (1 điểm)

Đáp số đúng:  0,5 điểm

Câu 3: Mỗi câu lời nói giải trúng và luật lệ tính đúng: 1 điểm

Giải

Ông rộng lớn phụ thân số tuổi hạc là:    (0,5 điểm)

         72 – 45 = 27 (tuổi)         (0,5 điểm)

Khi ông vì như thế tuổi hạc phụ thân lúc bấy giờ thì tuổi hạc của phụ thân là: (0,5 điểm)

         45 – 27 = 18 (tuổi)        (1điểm)

Đáp số: 18 tuổi          (0,5 điểm)

Câu 4: Mỗi câu đúng: 1 điểm

  1. X + X x  5 =   24                                          b.       X  +  5  – 17   =   35

       X  x  6      =  24                                                      X +  5        =   35  + 17

             X         =  24 : 6                                                 X  +  5      =   52

             X         =   4                                                              X       =   52   –  5

                                                                                               X      =     47

>> Tải bạn dạng PDF rất đầy đủ và không tính tiền bên trên phía trên.

>> Xem thêm: 216 Câu Trắc Nghiệm Toán Lớp 3 Kèm Đáp Án Chính Xác

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2