đề thi cuối kì 1 lớp 1

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 14 đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1 Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

TOP 14 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 chung thầy cô xem thêm, nhanh gọn kiến thiết đề đua cuối học tập kì năm 2022 – 2023 cho tới học viên của tớ.

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 1 lớp 1

Bộ đề đua học tập kì 1 môn Toán 1 bao hàm 10 đề ôn tập dượt, nằm trong 4 đề đua sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, Cùng học tập nhằm cải cách và phát triển năng lượng, chung những em thích nghi với phương pháp đi ra đề đua theo đòi sách mới mẻ, nhằm ôn tập dượt thiệt chất lượng cho tới kì đua học tập kì 1 tiếp đây. Mời thầy cô và những em chuyển vận miễn phí:

Đề ôn đua học tập kì I môn Toán lớp 1 hoặc nhất

 • Đề đua kì 1 môn Toán lớp một năm sách Cánh diều
 • Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống
 • Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải cách và phát triển năng lực
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2
 • Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Đề đua kì 1 môn Toán lớp một năm sách Cánh diều

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
Trường Tiểu học………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn trừng trị đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Câu 1: (1 điểm) Số? (M1)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm ) (M1) Viết số không đủ nhập dù trống không :

a)

4

5

b)

5

7

Câu 3: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng: ( 1,5 điểm) (M1)

a. ☐ + 4 = 7 (1 điểm )

A. 3
B. 0
C. 7
D. 2

b. 8…..9 (0,5 điểm)

A. >
B. <
C. =

Câu 4: (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

☐ 2+ 2= 4 ☐ 2 – 1 = 1

☐ 2 + 3 = 8 ☐ 4 – 2 = 3

Câu 5: (0.5 điểm) (M3) 5 + 0 – 1 = ?

A. 4
B. 5
C. 6

Câu 6: (1 điểm) (M2)

Câu 6

Hình bên trên có…. khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 7: (1 điểm) (M1) nối với hình quí hợp

A. hình vuông

B. hình chữ nhật

Câu 7

Câu 7

Câu 7

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 8: Tính: (1 điểm) (M1)

9 + 0 =

7 + 3 =

8 – 2 =

10 – 0 =

Câu 9: Tính: (1 điểm) (M2)

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Câu 10: (1 điểm) (M3) Viết Phép tính quí phù hợp với hình vẽ:

Câu 10

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN……….
CÁC TRƯỜNG NHÓM 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tắc tính Số câu 3(1,2,3) 1(8) 1(4) 1(9) 1(5) 1(10) 5 3
Số điểm 3,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 5,0 3,0
Hình học tập và đo lường Số câu 1(7) 1(6) 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 4 1 2 1 1 1 7 3
Số điểm 4,5 1,0 2,0 1,0 0,5 1,0 7 3

Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1
Năm học: 2022 – 2023

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 10 Số câu 1 2 1 2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Cộng, trừ nhập phạm vi 10 Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Viết phép tắc tính quí phù hợp với hình vẽ. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình vẫn học tập. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng:

Câu 1: Các số nhỏ thêm hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết ngược phép tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B. 4
C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền nhập phép tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Câu 5

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh nhập số quí hợp? (1 điểm) – M1

Câu 6

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 7

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tắc tính tương thích nhập dù trống: (1 điểm) – M3

Câu 10

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Câu 6

Đáp án Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh nhập số quí hợp? (1 điểm)

Câu 6

Câu 7: (1 điểm): Điền đích từng số ghi 0,25 điểm

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Tính đích sản phẩm từng phép tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: Viết phép tắc tính tương thích nhập dù trống: (1 điểm)

Viết đích phép tắc tính tương thích 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đích phép tắc tính, tính sai sản phẩm ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Câu 6

Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài 1

Bài 2 (2 điểm): Điền số tương thích nhập địa điểm chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

2 + …. = 6

6 – …. = 4

2, 7, 9

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số tương thích nhập địa điểm chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp những số 5, 1, 7, 2 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ sau đây đem từng nào hình tròn trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Bài 5

Đáp án đề đua kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Số Phép tính

5, 3, 8

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

1 + 4 = 5

5 – 4 = 1

2, 4, 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

2, 7, 9

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Bài 3:

1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9
9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5

Bài 4:

a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7

Bài 5:

Hình vẽ đem 4 hình tròn trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.

Đề đua kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải cách và phát triển năng lực

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
40%
Mức 2
40%
Mức 3
20%
Tổng

SỐ HỌC:

– Đếm, hiểu, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 10; đôi mươi.

– Phép nằm trong, phép tắc trừ nhập phạm vi 10; đôi mươi.

– Thực hành giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan cho tới những phép tắc tính cộng; trừ (Nối phép tắc tính phù phù hợp với kết quả)

– Điền số tương thích nhập địa điểm trống không.

Số câu

2

2

1

5

Số điểm

4

4

2

10

Tổng

Số câu 2 2 1 10
Số điểm 4 4 2 10

Ma trận thắc mắc môn Toán 1 cuối học tập kì 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu Mức 1
(40%)
Mức 2
(40%)
Mức 3
(20%)
TỔNG
TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2 2 1 5
(100%)
Câu số 1;2 3;4 5
Tổng Số điểm 4 4 2 10
(100%)
Tỉ lệ (40%) (40%) (20%)

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

PHÒNG GD & ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh nhập số quí hợp: (M1)

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích nhập dù trống: (M1)

a.

0 3 5 8 10

b.

20 17 14 13 10

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính: (M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 – 8

Bài 4 (2 điểm): Nối: (M2)

Bài 4

Bài 5 (2 điểm): Điền số tương thích nhập địa điểm trống: (M3)

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 – ☐ = 12

Đáp án Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1: Khoanh nhập số quí hợp: ( M1)

Bài 1

Bài 2: (2 điểm) Viết số tương thích nhập dù trống: ( M1)

a.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Bài 3: Học sinh tự động bịa đặt phép tắc tính rồi tính.

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Bài 1: (1 điểm) Viết số tương thích nhập địa điểm trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

Bài 4: (1 điểm) Đọc, ghi chép số?

năm nhị thân phụ …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền lốt > < =: (1,5 điểm)

a/ 5 + 4 9 6 5 b/ 8 – 3 3 +5 7 – 2 3 + 3

Bài 6: (1 điểm)

Hình vẽ mặt mày có:

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

– Có………hình tam giác

– Có………hình vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tắc tính quí hợp:

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Có: 9 ngược bóng.

Cho: 3 ngược bóng.

Còn lại: …quả bóng?

Điền số và lốt tương thích và để được phép tắc tính đúng:

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

1/Tính:

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

2/ Tính: 6 + 2 = 9 – 5 = 4 + 3 – 6 =

7 – 3 = 10 + 0 = 3 – 2 + 8 = (1,5đ)

3/ Số?

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

5/ Điền số và phép tắc tính tương thích nhập dù trống:

Có: 10 cây bút

Cho: 3 cây bút

Còn: ……..cây bút

6/ Điền số tương thích nhập địa điểm chấm.

Đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1

Có: ……………………..hình tam giác

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết những số kể từ 0 cho tới 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Viết những số kể từ 10 cho tới 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: (3 điểm) Tính:

a)

Bài 2

b) 6 + 2 = . . . . . . . . 6 + 2 + 2 = . . . . . . . .

10 + 0 = . . . . . . . . 10 – 5 – 3 = . . . . . . . .

8 – 3 = . . . . . . . . 4 + 3 – 2 = . . . . . . . .

5 – 2 = . . . . . . . . 9 – 4 + 5 = . . . . . . . .

Bài 3: Điền số nhập địa điểm trống không (2 điểm)

4 + . . . = 10

. . . + 3 = 5

7 – . . . = 3

. . . – 5 = 0

9 = 5 + . . .

8 = . . . + 6

10 = 10 + . . .

10 = . . . + 7

Bài 4: Điền >, <, = (1 điểm)

7 + 2 2 + 7

3 + 4 10 – 5

9 – 3 6 + 2

4 + 4 4 – 4

Bài 5: (1 điểm)

a) Khoanh tròn trĩnh nhập số rộng lớn nhất: 5; 2; 8; 4; 7

b) Khoanh tròn trĩnh nhập số bé bỏng nhất: 8; 6; 9; 1; 3

Bài 6: (1 điểm)

Bài 6

Bài 7: (1 điểm)

Hình mặt mày có:

– . . . . . . . . . . .. . . . . . . hình tam giác.

– . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . hình vuông

Bài 7

…..

Tài liệu vẫn còn đấy, chào chúng ta chuyển vận về nhằm coi tiếp

Cảm ơn các bạn vẫn theo đòi dõi nội dung bài viết 14 đề đua học tập kì I môn Toán lớp 1 Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Toán của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại phản hồi và reviews trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: tiếng anh 8 unit 9 looking back