đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ bài xích tập luyện ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 Tài liệu học tập hè lớp 2 lên lớp 3 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ bài xích tập luyện ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 bao gồm thật nhiều đề ôn tập luyện môn Toán, gom những em nắm rõ kỹ năng và kiến thức môn Toán trong đợt nghỉ ngơi hè nhiều năm ngày nay, thoải mái tự tin rộng lớn khi phi vào lớp 3 năm 2023 – 2024.

Bạn đang xem: đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3

Phiếu bài xích tập luyện hè môn Toán lớp 2 bao gồm những dạng bài xích tập luyện mò mẫm x, bịa tính rồi tính, giải toán với tiếng văn, bài xích tập luyện hình học… Bên cạnh đó, những em rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt 18 Phiếu bài xích tập luyện hè 2023 lớp 2 lên lớp 3. Mời những em nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 – Đề 1

Họ và Tên:……………………………………Lớp ………………………..

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước đáp án đúng.

Câu 1: (1 điểm) Trong những số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn số 1 là

A. 354
B. 253
C. 345
D. 235

Câu 2: (1 điểm) Dãy tính 4 x 5 – 2 với sản phẩm là:

A. 22
B. 20
C.12
D.1 8

Câu 3: (1 điểm) Thứ năm tuần này là ngày 10 mon 5. Hỏi loại năm tuần sau là ngày từng nào mon 5?

A. 9
B. 17
C. 3

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Bài tập luyện ôn tập luyện hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác
B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác
C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 5: (0.5 điểm) Tìm X

X : 2 = 10

A. X = 5
B. X = 8
C. X = 20

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

342 + 254             789 – 436            68 + 17             92 – 46

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 2: Tính (1 điểm)

3 x 8 – 12 =                          36 : 4 + 81 =

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Câu 3: (1 điểm)

Mỗi chúng ta rời được 3 ngôi sao sáng. Hỏi 6 chúng ta rời được toàn bộ từng nào ngôi sao?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Bài tập luyện ôn tập luyện hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5: (1 điểm) Điền số không đủ vô vị trí chấm.

a) 211, 212, ………, ………….., ………….., 216.

b) 420, 430, ………, ………….., ………….., 470.

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 – Đề 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 257 + 312            b. 629 + 40           c. 318 – 106          d. 795 – 581

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Số (1 điểm)

Đọc số Viết số
Một trăm linh chín
321
906
Hai trăm nhì mươi hai
Sáu trăm tư mươi

Bài 3: Tính (2 điểm)

a. 3 x 6 + 41 =

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

c. 4 x 7 – 16 =

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

b. 45 : 5 – 5 =

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

d. 16 : 2 + 37 =

……………………………………..

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

……………………………………..

……………………………………..

Bài 4: Giải Việc (2 điểm)

Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259 kilogam mận. Nhà bác bỏ Thoại thu hoạch nhiều hơn thế ngôi nhà bác bỏ Hùng 140 kilogam. Hỏi ngôi nhà bác bỏ Thoại thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Tìm x (1 điểm)

a. X : 4 = 5

x = ………………

x = ………………

b. 3 x X = 24

x = ………………..

x = ………………..

Bài 6: Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước đáp án chính (2 điểm)

a. Tam giác ABC với những cạnh thứu tự là 120 milimet, 300 milimet và 240 milimet. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 606 milimet
B. 660 mm
C. 660 cm
D. 606 cm

b. Lúc 8 giờ đúng:

A. Kim cộc chỉ số 8, kim nhiều năm chỉ số 6
B. Kim cộc chỉ số 12, kim nhiều năm chỉ số 6
C. Kim cộc chỉ số 8, kim nhiều năm chỉ số 12
D. Kim cộc chỉ số 8, kim nhiều năm chỉ số 3

c. Các số 456; 623 và 142 được viết lách bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:

A. 456; 623; 142 
B. 623; 456; 142
C. 142; 623; 456
D. 142; 456; 623

d. x : 2 = 0 ; x là:

A. x = 1
B. x = 2
C. x = 0
D. x = 4

Đề ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 – Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM:… . (3 điểm)

Khoanh tròn trặn sản phẩm chính nhất .

1. Tính:

32 : 4 = ?

a. 7
b. 8
c. 9
d. 10

2. Tìm x biết: 4 x X = 36

a. x = 8
b. x = 7
c. x = 9
d.x = 6

3. Viết “giờ” hoặc “phút” vô vị trí chấm quí hợp:

a. Mỗi trận tranh tài soccer kéo dãn dài vô 90 ………………….

b. Buổi sáng sủa, em thức dậy khi 6 …………………………….

4. Khoanh vô chữ bịa bên dưới hình đang được tô color frac{1}{3}

Bài 4

5. Độ nhiều năm lối cấp khúc ABCD là:

Bài 5

A. 10cm
B. 16cm
C. 17
D. 14 cm

6. Có 25 kilogam gạo chia đều cho 2 bên vô 5 túi. Hỏi từng túi với bao nhiêu kilogam gạo?

a. 5kg
b. 6kg
c. 4kg
d. 3kg

II. TỰ LUẬN: … (7 điểm).

1. Tính nhẩm: (1 đ)

6 x 4 = ….

6 x 3 = …..

27 : 3 = ……

28 : 4 = ……

2. Tìm X: (1 đ)

a. X x 5 = 35

b. X : 4 = 8 x 4

3. Tính (1 đ)

a) 3 7 + 25 =……………………

b) 3 0 + 16 =……………………..

4. Hình vẽ mặt mày có: (1 đ)

Bài 4

a. …….hình tam giác.

b. …….hình tứ giác.

5. Có 30 nhành hoa cắm vô những bình, từng bình với 5 nhành hoa. Hỏi cắm được toàn bộ bao nhiêu bình? (1 điểm)

6. Cho tứ giác ABCD (như hình vẽ) (2 đ)

Bài 6

a. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

b. Kẻ thêm một đoạn trực tiếp nhằm được một hình tam giác và 2 hình tứ giác. (kẻ thẳng vô hình)

….

>> Mời chúng ta chuyển vận về nhằm coi nội dung cụ thể tài liệu

Cảm ơn chúng ta đang được bám theo dõi nội dung bài viết Bộ bài xích tập luyện ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3 Tài liệu học tập hè lớp 2 lên lớp 3 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và nhận xét ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: cách tra mã số định danh cá nhân