đề kiểm tra học kì 1 lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 lớp 4

a) Số ngẫu nhiên lớn số 1 với 10 chữ số không giống nhau là:

A. 8 976 543 210

B. 9 087 654 321

C. 9 876 543 210

D. 1 023 456 789

b) Số ngẫu nhiên bé bỏng nhất với 10 chữ số không giống nhau là:

A. 9 876 543 210

B. 1 023 456 789

C. 1 234 567 890

D. 1 203 456 789

Câu 2: Viết vô dù rỗng tuếch chữ số tương thích và để được số phân chia không còn mang đến 9:

a)

b)

c)

d)

Câu 3: Điền vệt (> ; < ; =) tương thích vô điểm chấm:

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a)

b)

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 1624 x 127

b) 1863 x 213

c) 2080 : 65

d) 4212 : 54

Câu 2: Khối những lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú với 17 lớp, từng lớp tầm với 35 học viên. Khối những lớp Bốn, Năm với 14 lớp, từng lớp tầm với 32 học viên. Tính số học viên của ngôi trường Trần Phú.

Câu 3: Một người chuồn xe pháo máy vô 3h, giờ loại nhất chuồn được 30 km, giờ loại nhì chuồn được 33 km, giơ loại thân phụ chuồn được quãng lối vì chưng nửa quãng lối đi vô giờ đầu. Hỏi tầm từng giờ người cơ chuồn được từng nào ki-lô-mét?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48 x 297 + 52 x 297

b) 568 x 14 – 568 x 4

Câu 5: Tính nhanh:

Hình tiếp sau đây với từng nào hình tam giác? Hãy nêu thương hiệu lối cao của những hình tam giác cơ.

Xem thêm: uống thuốc tránh thai khẩn cấp có hại gì

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chon C

b) Chọn B

Câu 2:

a) 2

b) 8

c) 6

d) 2

Câu 3:

Câu 4:

a) Đ

b) S

2.2 Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-4-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-I-de-so-7-hinh-2

Câu 2:

Số học viên những khối lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú là:

35 x 17 = 595 (học sinh)

Số học viên những khối lớp Bốn, Năm của ngôi trường Trần Phú là:

32 x 14 = 448 (học sinh)

Số hoc sinh của ngôi trường Trần Phú là:

595 + 448 = 1043 (học sinh)

Câu 3:

Quãng lối người cơ chuồn được vô giừ loại thân phụ là: 30: 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ người cơ chuồn được: (30 + 33 + 15) : 3 = 26 (km)

Đáp số: 26 km

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)

b)

Câu 5: 

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

Hình bên trên với 3 hình tam giác.

  • AB là lối cao của tam giác ABC.
  • AI là lối cao của tam giác AIC.
  • AI là lối cao của tam giác AIB.
  • AI là lối cao của tam giác ABC.

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 4 cuối kì I – đề số 8

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2