dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 134,986

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ nhập phân tử của glucozơ có tương đối nhiều group hiđroxyl. người tao cho tới hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thường

C. AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị đau đớn, rơi rụng mức độ, nhiều người căn bệnh thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật nhanh chóng tích điện. Chất nhập dịch truyền có công năng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang đãng thích hợp của cây trái sinh đi ra khí O2 và dẫn đến cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X nhập công nghiệp đồ ăn thức uống là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng để làm điều chế dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím nhập cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia đồ ăn (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y bám theo trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Phát biểu này bên dưới đó là đích thị ?

A. Fructozo đem phản xạ tráng bạc, minh chứng phân tử fructozo đem group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo nhận được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải có phản xạ tráng bạc

D. Thủy phân tinh ma bột nhận được glucozo và fructozo

Câu 6:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Xem thêm: tranh vẽ về mẹ lớp 6 đơn giản