đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 31,243

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất dung nạp của đoạn mạch xoay chiều

Cách giải: Đáp án D

 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng với hiệu suất P.. kể từ điểm phân phát năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm dung nạp thì hiệu suất hao tổn bên trên đàng chão là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên đàng chão chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm phân phát năng lượng điện người tao dùng một máy trở nên áp (lý tưởng) với tỷ số vòng chão của cuộn sơ cấp cho và số vòng chão của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời thân mật nhị đầu đoạn mạch với dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng thân mật nhị đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều với phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

C. 120Hz 

Xem thêm: Những mẫu giày Jordan cổ thấp không thể thiếu trong tủ đồ của bạn

D. 100Hz

Câu 4:

Cường phỏng loại năng lượng điện nhập một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời khắc t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) nhập nhị đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh loại năng lượng điện tức thời qua chuyện năng lượng điện trở bên trên thời khắc t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

D. π rad

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V nhập nhị đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện tụ với dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2