công thức tính tỉ lệ bản đồ

Công thức tính tỉ trọng bạn dạng thiết bị lớp 4: lấy chừng nhiều năm thu nhỏ bên trên bạn dạng thiết bị nhân với hình mẫu số tỉ trọng bạn dạng thiết bị, rồi thay đổi về đơn vị chức năng cần thiết thám thính.

Bạn đang xem: công thức tính tỉ lệ bản đồ

Muốn tính chừng nhiều năm bên trên bạn dạng đồ, tớ lấy chừng nhiều năm thiệt (sau Lúc vẫn thay đổi về nằm trong đơn vị chức năng đo với chiều nhiều năm thu nhỏ cần thiết tìm) phân tách mang đến hình mẫu số của tỉ trọng bạn dạng thiết bị.

Muốn tính tỉ trọng bạn dạng đồ, tớ lấy chừng nhiều năm thu nhỏ bên trên bạn dạng thiết bị phân tách mang đến chừng nhiều năm thực tiễn (sau Lúc vẫn thay đổi về nằm trong đơn vị chức năng đo)

(Lưu ý: Nếu chừng nhiều năm vô thực tiễn ko nằm trong đơn vị chức năng đo với chừng nhiều năm thu nhỏ thì cần thay đổi về nằm trong đơn vị chức năng với chừng nhiều năm thu nhỏ trước lúc triển khai tính).

Ví dụ

Ví dụ 1: Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 2000 khoảng cách thân thiết nhị điểm A và B là 5cm. Tính khoảng cách nhị điểm cơ ngoài thực tiễn.

Bài giải

Khoảng cơ hội thân thiết nhị điểm A và B ngoài thực tiễn là:

5 x 2000 = 10 000 (cm) = 100m

Đáp số: 100m

Ví dụ 2: Khoảng cơ hội thân thiết nhị tỉnh Bắc Giang và Hà Nội Thủ Đô là 60km. Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 100000 thì khoảng cách thân thiết nhị tỉnh cơ nhiều năm từng nào xăng ti mét.

Bài giải:

Đổi 60km = 6000000cm Khoảng cơ hội thân thiết nhị tinh ranh bên trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 100000 là:

6000000 : 100 000 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm

Ví dụ 3: Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 200 chiều nhiều năm hình chữ nhật là 8cm, chiều rộng lớn là 5cm. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ ngoài thực tiễn.

Bài giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

8 x 200 = 1600 (cm) = 16 (m)

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

5 x 200 = 1000 (cm )= 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 10 = 160 (m^{2} )

Đáp số: 160m^{2}

Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Một quần thể công nghiệp hình chữ nhật sở hữu chu vi là 56km. tường chiều nhiều năm vội vàng 3 thứ tự chiều rộng lớn. Tính diện tích S quần thể công nghiệp cơ bên trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 70000

Bài 2: Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 600 một hình vuông vắn sở hữu chu vi là 288cm. Tính diện tích S hình vuông vắn cơ ngoài thực tiễn.

Bài 3: Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1:2 000 000, quãng lối kể từ Nha Trang cho tới Thành phố Sài Gòn đo được 22cm. Hỏi quãng lối cơ bên trên thực tiễn nhiều năm từng nào ki- lô- mét?

Bài 4: Mảnh khu đất ngôi nhà em hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 20m, chiều rộng lớn 15m. Hỏi bên trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 100, chừng nhiều năm từng cạnh của mảnh đất nền hình chữ nhật này đó là bao nhiêu xăng- ti – mét?

Bài 5: Bản thiết bị khu đất nền ngôi trường TH A vẽ bám theo tỉ trọng 1 : 500. Trên bạn dạng thiết bị chiều nhiều năm khu đất nền là 60cm, chiều rộng lớn 40cm. Hỏi chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của ngôi trường TH A bên trên thực tiễn là từng nào mét?

Bài 6: Thửa nằm mê ngôi nhà ông A bên trên bạn dạng thiết bị địa chủ yếu của xã tỉ trọng 1 : 1500 sở hữu ghi: chiều nhiều năm 36mm, chiều rộng lớn 20mm. Hỏi bên trên thực tiễn, thửa nằm mê ngôi nhà ông A sở hữu diện tích S từng nào mét vuông?

Bài 7: Trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 500, một nền ngôi nhà hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm đo được 2cm, chiều rộng lớn đo được 14mm. Tính diện tích S và chu vi thiệt của nền ngôi nhà cơ.

Bài 8: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chu vi 48m, chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm. Người tớ vẽ hình chữ nhật biểu thị mảnh đất nền cơ bên trên bạn dạng thiết bị tỉ trọng 1 : 300. Hãy tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật thu nhỏ bên trên bạn dạng thiết bị.

Bài 9: Một vườn rau củ hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 15m. Đội tham khảo vẽ sơ thiết bị vườn rau củ cơ trong giấy bám theo tỉ trọng 1 : 500. Hỏi bên trên sơ thiết bị, cần vẽ chừng nhiều năm thu nhỏ của chiều nhiều năm, chiều rộng lớn vườn rau củ từng nào cm?

Bài 10: Bản thiết bị của xã Nghĩa Phương vẽ bám theo tỉ trọng 1 : 12000. Con lối kể từ trụ sở Uỷ ban xã cho tới ngôi trường TH A có tính nhiều năm 3dm. Hỏi chừng nhiều năm thực tiễn của tuyến phố kể từ Uỷ ban xã cho tới ngôi trường TH A là từng nào mét?

Bài 11: Một mảnh đất nền hình chữ nhật được vẽ bên trên bạn dạng thiết bị bám theo tỉ trọng 1 : 3000 sở hữu chiều nhiều năm 15cm, chiều rộng lớn 10cm. Tính chu vi và diện tích S thiệt của mảnh đất nền cơ.

Bài 12: Trên một tấm bạn dạng thiết bị, khoảng cách thân thiết nhị điểm A và B là 15cm. Khoảng phương pháp này bên trên thực tiễn là 300km. Hỏi bạn dạng thiết bị này được vẽ bám theo tỉ trọng nào?

>> Cách nằm trong nhị phân số không giống hình mẫu toán lớp 4

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang