chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn

Rate this post

Đổi tông

Không Capo

Lặng buồn nhìn dòng [Am] sông đâu rồi bao kỷ [Dm] niệm
Ngày xưa hai đứa [Am] mình
Cùng đùa vui ngoài [E] hiên chơi trò chơi trốn [F] tìm
Em hồn nhiên tóc [Am] mềm
Thả con thuyền giấy trôi lênh đênh cuối [Dm] sông
Còn đâu ngày [F] ấy em thơ ngây má [Am] hồng
Cách trở nghìn [E] trùng Pháo đỏ rượu [E] nồng
Nay đưa em bước theo [Am] chồng
.
Chuyện đời hợp rồi [Am] tan thôi đành em lỗi [Dm] hẹn
Đò đưa sang bến [Am] rồi
Ngoài trời mưa còn [E] rơi nên lệ khô héo [F] rồi
Tâm hồn nay rối [Am] bời
Những câu thề ước nay trôi xa bến [Dm] xưa
Dòng sông lạnh [F] lẽ lưa thưa đôi cánh [Am] bèo
Trách duyên phận [E] mình
Để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong [Am] lòng
.
Nước cuốn [Dm] trôi con đò về phương [Am] ấy
Sông quê [G] nghèo lặng lẽ giữa trời [C] mây
Em sang [E] sông hiu hắt mãnh trăng [Dm] gầy
Trăng còn [Am] đó mà người xưa nào [E] thấy
Chiều [Dm] nay trông cánh cò [Am] bay
Nhớ ngày [E] xưa xót xa trong [Am] lòng
Em lấy [C] chồng cách một dòng [E] sông
Đò ngang không [E] có tình ngăn đôi [Am] bờ