cho tam giác mnp vuông tại m

student icon

Học sinh

Khẩn cấp! Có đề toán. Hãy phân tích và lý giải mang đến em hiểu và gom em giải vấn đề này. Đề toán khá nhiều tuy nhiên ao ước thầy cô hỗ trợ. Xin cảm ơn.