chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Câu hỏi:

Bạn đang xem: chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Chất nào là sau đó là hóa học hữu cơ?

A. CH4

B. CO2

C. Na2CO3

D. CO

Đáp án đích thị A.

Chất nào là sau đó là hóa học cơ học CH4, hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhị vẹn toàn tố là cacbon và hidro, dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H đi ra chi tiết một số hoặc nhiều vẹn toàn tố khác như O, N, S, halogen…

Giải mến nguyên do vì thế sao lựa chọn A là đúng

Hợp hóa học cơ học là hợp ý hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với hợp ý hóa học vô sinh, nhập bộ phận hợp ý hóa học cơ học nhất thiết nên sở hữu cacbon, hoặc gặp gỡ hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, lưu hoàng.

– Phân loại hợp ý hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhị vẹn toàn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm: uống nước ép dứa có tác dụng gì

+ Hidrcacbon ko no có nhị nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H đi ra chi tiết một số hoặc nhiều vẹn toàn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm công cộng của hợp ý hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp C, hoặc sở hữu H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết đa số nhập hợp ý hóa học cơ học là links nằm trong hóa trị.

– Các hợp ý hóa học cơ học thường sẽ dễ cất cánh tương đối, dễ dàng cháy, xoàng bền nhiệt độ.

– Các phản xạ nhập hoá học tập cơ học thông thường lờ lững, ko trọn vẹn, xẩy ra theo không ít phía thông thường nên đun rét và sở hữu xúc tác.

Hợp hóa học cơ học rất có thể sở hữu xuất xứ kể từ đương nhiên hoặc vì thế những phản xạ tự tạo và nó sở hữu ở xung xung quanh tớ nhập đa số những loại hoa màu đồ ăn thức uống, khung hình người, khung hình loại vật và trong những loại vật dụng.

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em đơn giản