chất nào làm mất màu dung dịch brom

Brom là 1 trong những vô số không nhiều dung dịch demo canh ty phân biệt và phân biệt những thích hợp hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brome? Chất này ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp chất vấn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Những hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh hoàn toàn có thể làm mất đi color hỗn hợp Brom, ví dụ bao gồm những hóa học sau:

Chất làm mất đi color hỗn hợp brom

Các thích hợp hóa học cơ học làm mất đi color hỗn hợp Brom

Các thích hợp hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi color hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken nhưng mà ví dụ là etilen. 

Phản ứng làm mất đi color hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom đem kể từ color cam lịch sự white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi color hỗn hợp Brom. Khi cho tới hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp ban sơ red color nâu đem lịch sự white color đục.

Phản ứng thân mật Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom muốn tạo đi ra thích hợp hóa học brom hóa, nước brom bị tổn thất color và tạo nên kết tủa White.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra thân mật anilin và Brom là hỗn hợp ban sơ red color nâu đem lịch sự white color đục, đem kết tủa White và đem khí gold color nâu cất cánh đi ra.

Phương trình thân mật Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen thuộc tính với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hỗn hợp ban sơ color cam đem lịch sự white color đục và đem kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi color hỗn hợp brom tiếp sau là Ethylbenzene. Khi cho tới thích hợp hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục đem lịch sự white color đục và đem kết tủa gold color nâu mặt dưới bình.

Phương trình phản xạ thân mật Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì thích hợp hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi color hỗn hợp brom, hiện tượng kỳ lạ phản xạ là hỗn hợp đem lịch sự white color đục và đem kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân mật Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi color hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân mật glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội canh ty tất cả chúng ta phân biệt thân mật glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi color hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân mật glucozo và nước brom:

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

9. Xeton: Phản ứng thân mật xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi color hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit thuộc tính với nước brom và bị lão hóa tạo nên hỗn hợp ko color.

Phương trình phản xạ thân mật andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

Các thích hợp hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, thích hợp hóa học vô sinh đem tính khử mạnh tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp Brom và làm mất đi color hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 đem tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân mật Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brome, thành phầm tạo nên trở thành là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân mật SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi color hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất này ko làm mất đi color hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom, Điểm lưu ý công cộng của những hóa học ko làm mất đi color hỗn hợp brom là đem tính lão hóa yếu đuối hoặc đem links kiên cố.

Benzen ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế benzen đem links song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng đem links pi ổn định ấn định và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Ankan ko làm mất đi color hỗn hợp brom vì như thế nó là hiđrocacbon no.

Các thích hợp hóa học cơ học không giống ko làm mất đi color hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án cho tới thắc mắc những hóa học này làm mất đi color hỗn hợp Brom cụ thể và rất đầy đủ nhất.

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2