chất làm mất màu dung dịch brom

hint-header

Bạn đang xem: chất làm mất màu dung dịch brom

Cập nhật ngày: 11-11-2022


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất với kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) vì thế CuO ( to ) chiếm được thích hợp hóa học

Hình ảnh tận hưởng của group –OH cho tới gốc C6H5 – nhập phân tử phenol thể hiện nay qua loa phản xạ đằm thắm phenol với

Số group –OH nhập một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất với nhiệt độ chừng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi triển khai phản xạ thế clo nhập 2-metylbutan thì chiếm được tối phần lớn thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm nức là những hidrocacbon nhập phân tử với có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm nức với hương thơm thơm nức, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế nguyên vẹn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

Xem thêm: phim hoá ra em rất yêu anh

D

Benzen và ankylbenzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen ứng dụng với Br2 khi đun giá buốt theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng nào là không tạo nên andehit axetic ?

A

Cho axetilen ứng dụng với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong với chứa chấp axit fomic. Khi bị ong nhen nhóm nhằm hạn chế nhức, hạn chế sưng, người tớ thông thường bôi thẳng nhập vị trí bị nhen nhóm vì thế

Cho 9,4 gam phenol ứng dụng với Na vừa phải đầy đủ chiếm được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều ứng dụng được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh rờn lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn chiếm được andehit.

C

Phenol ứng dụng với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa white.

D

Đun giá buốt methanol nhập H2SO4 quánh thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa Lúc ứng dụng với

Xem thêm: cách tra mã số định danh cá nhân