câu tục ngữ nào sau đây nói về lương tâm

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

A. Cá k ăn muối hạt cá ươn

B. Một lượt bất tín, vạn lượt bất tín

C. Nói người cần suy nghĩ cho tới thân mật

D. Một lượt giả dối, xám ăn năn bảy ngày

xin hoặc nhất=))

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

avatar

`@` Câu phương ngôn nào là tại đây nói đến lộc tâm :
A. Cá k ăn muối hạt cá ươn 
B. Một lượt bất tín, vạn lượt bất tín
C. Nói người cần suy nghĩ cho tới thân
D. Một lượt giả dối, xám ăn năn bảy ngày

`=>` Chọn `D`

`->` Câu `D` nói về lương tâm của loài người.

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

3 vote

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

- Đáp án D. Một lượt giả dối, xám ăn năn bảy ngày

⇒ Lương tâm là năng lượng tự động Reviews và điểu chỉnh hành động đạo đức nghề nghiệp của phiên bản thân mật trong số quan hệ với những người không giống và xã hội.

- Câu phương ngôn rằng về sự việc tách rứt, ăn năn hận lộc tâm Lúc nhưng mà đang được rằng dối

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang