cấu trúc viết lại câu lớp 7

Ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 7 mục chính ghi chép lại câu

Với mong ước gom những em học viên học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 7, Tip.edu.vn vẫn đăng lên thật nhiều tư liệu rèn luyện Tiếng Anh theo dõi từng chủ thể không giống nhau. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm nhiều hình thức câu không giống nhau gom học viên lớp 7 ôn tập dượt cấu tạo ngữ pháp Tiếng Anh ghi chép lại câu hiệu suất cao.

Bạn đang xem: cấu trúc viết lại câu lớp 7

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 7, Tip mời mọc những thầy thầy giáo, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ dành riêng cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 7. Rất ngóng cảm nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Bài tập dượt ghi chép lại câu môn Anh lớp 7 tổ hợp những dạng bài bác tập dượt phổ cập gom học viên lớp 7 gia tăng kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho tới kì ganh đua tới đây. Trong khi những em hoàn toàn có thể xem thêm tư liệu môn Toán 7 và Ngữ Văn lớp 7. Mời những em thao khảo bài bác tại đây.

Tham khảo tăng mục chính Tiếng Anh 7 khác: Bài tập dượt Word Form Tiếng Anh lớp 7.

Một số cấu tạo khêu gợi ý:

 • It + be + adj + (+ for sb) + lớn bởi sth
 • Not only …. but also ..: Không chỉ … nhưng mà còn
 • Remember = Don’t forget
 • Prefer sth lớn sth
 • Prefer doing sth lớn doing sth = prefer lớn bởi sth rather phàn nàn bởi sth
 • Would rather + V1 + phàn nàn + V1
 • Would rather + O + V (quá khứ đơn): ham muốn ai thực hiện gì
 • Spend + time/ things + doing sth = It + take (+sb) + time/ things + lớn bởi sth
 • So + adj/ adv + that + clause
 • Such + noun phrase + that + clause
 • Too + adj (+for sb) + lớn bởi sth
 • Cấu trúc ngang bằng
 • S1 + be/ bởi (not) + as (so) + adj/ adv + as S2
 • Cấu trúc đối chiếu hơn:
 • Với tính kể từ ngắn: S1 + be/ bởi + adi/ adv_er + phàn nàn S2
 • Với tính kể từ dài: S1 + be/ bởi + more + adj/ adv + phàn nàn S2
 • Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất:
 • Với tính kể từ ngắn: S1 + be/ bởi + adi/ adv_est
 • Với tính kể từ dài: S1 + be/ bởi + the most + adj/ adv
 • What a/ an + adi + N = How + adj + N + be
 • Can/ could + bởi sth = Be able lớn + bởi sth
 • Should = had better
 • What the matter with sb = What happen with sb
 • Ghi lưu giữ những cấu tạo xây dựng cụm danh kể từ vày adj + N
 • Ghi lưu giữ những thắc mắc lượng: Chiều cao, khối lượng, phỏng nhiều năm, chiều sâu

5. He hasn’t been running in this weather.

________________________________________________

6. He went lớn the các buổi tiệc nhỏ last night.

________________________________________________

7. You never come on time.

________________________________________________

8. Well, I couldn’t help it.

________________________________________________

9. You remembered lớn feed the cát.

________________________________________________

10. Let’s play tennis.

________________________________________________

Đáp án

1. People speak English all over the world, don’t they?

2. Everything is ready, isn’t it?

3. Someone called mạ last night, didn’t they?

4. She’s been studying a lot recently, hasn’t she?

5. He hasn’t been running in this weather, has he?

6. He went lớn the các buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?

Xem thêm: phim hoá ra em rất yêu anh

7. You never come on time, bởi you?

8. Well, I couldn’t help it, could I?

9. You remembered lớn feed the cát, didn’t you?

10. Let’s play tennis, shall we?

Bài 13. Rewrite the following sentences, using capital words

1. The film was boring, wasn’t it? (INTERESTING)

The film ____________________________________________

2. We often played these games when we were small. (USED)

We ________________________________________________

3. What was the price of the first class ticket? (PAY)

How _______________________________________________?

4. What is the distance from the village lớn the beach? (IT)

How _____________________________________ lớn the beach?

5. The teacher was not satisfied with Tam’s essay. (SATISFYING)

Tam’s essay __________________________________________

Xem đáp án

1. The film was not interesting, was it?

2. We used lớn play these games when we were small

3. How much did you pay for the first class ticket?

4. How far is it from the village lớn the beach?

5. Tam’s essay was not satisfying.

Mời độc giả vận chuyển về nhằm coi hoàn toàn cỗ nội dung tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 7 bên trên đây: Bài tập dượt ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 7. Với cỗ tư liệu này, chắc chắn rằng sẽ hỗ trợ chúng ta học viên lớp 7 nâng lên tài năng ghi chép lại câu giờ đồng hồ Anh – một mục chính thông thường cực kỳ hoặc gặp gỡ trong số bài bác ganh đua, bài bác đánh giá lịch môn Tiếng Anh.

Ngoài tư liệu bên trên, Tip.edu.vn còn đăng lên thật nhiều tư liệu ôn tập dượt Tiếng Anh lớp 7 cả năm không giống như: Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 7, Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 7, Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập dượt trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 7 trực tuyến, …Mời thầy cô, quý bố mẹ và những em học viên xem thêm, tải về tư liệu.

Xem thêm: chuyên đề lý 10 kết nối tri thức

Rate this post