cách tạo đường viền header and footer trong word 2003

Ở phần 7 của loạt bài Word 2003 cơ bản sẽ nói về định dạng tài liệu, căn chỉnh, tuỳ biến Header và Footer phục vụ cho việc trình bày và in ấn văn bản.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

19. Định dạng tài liệu với Word 2003:

a. Thay đổi cỡ giấy

Bạn đang xem: cách tạo đường viền header and footer trong word 2003

Word 2003 sử dụng kiểu giấy Letter (dài to hơn khổ A4). Nếu in với khổ giấy này thì cài đặt canh lề sẽ hiển thị khác với in bằng giấy A4.

Vì thế bạn cần chỉnh khổ giấy bằng cách vào File > Page Setup > thẻ Paper, mục Paper size bạn nhấp

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

 để tìm, nhấp Default > Yes để Word mặc định kích cỡ giấy khi in.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

b. Thay đổi hướng in

Để đổi hướng in, bạn vào Page Setup > thẻ Margins, chọn hướng in trong phần Orientation

c. Canh lề tài liệu trước khi in:

Bạn vào Page Setup > thẻ Margins, mục Margins bạn nhập kích thước căn lề phía trên (Top), dưới (Bottom), trái (Left) và phải (Right).

Gutter Gutter position để nhập kích thước và vị trí rãnh lề giữa các trang – dùng chừa gáy để đóng thành cuốn.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Bạn cũng có thể nhấp nút Default để mặc định cho tài liệu được tạo sau này.

d. Ngắt trang:

Để ngắt và sang trang mới, bạn đặt chuột tại điểm muốn kết thúc và bấm Ctrl + Enter, ở chế độ xem dạng Normal (View > Normal) thì trang được ngắt sẽ như hình dưới

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Để xoá trang được ngắt, bạn chuyển sang chế độ Normal, đặt con trỏ vào vị trí của trang được ngắt và nhấn Delete.

20. Chèn nội dung vào Header/Footer trong Word 2003:

Header và Footer là khu vực cho bạn chèn các thông tin cần thiết, thường bao gồm tên tài liệu, tác giả, số trang… và sẽ xuất hiện trên toàn bộ các trang. Bạn có thể thấy thông tin này trên màn hình khi chọn xem Print LayoutPrint Preview, nhưng không thấy được trong Normal.

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Để tạo Header/Footer, bạn vào menu View > Header and Footer, phần nội dung văn bản sẽ được Word 2003 làm mờ đi, thanh công cụ Header and Footer sẽ xuất hiện như ảnh dưới.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Để chuyển qua lại giữa Header và Footer, bạn nhấp

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Switch Between Header and Footer

Một số công cụ trên thanh Header and Footer:

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7
Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Bấm vào thì Word sẽ hiển thị Header/Footer của phần trước và phần kế tiếp (chỉ có tác dụng khi tài liệu được tạo ra từ nhiều phần).

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Chèn số trang.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

chèn ngày hiện tại (lấy từ máy tính).

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

chèn giờ hiện tại.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Mở hộp thoại Page Setup.

Hướng dẫn Word 2003 cơ bản: định dạng tài liệu, Header và Footer - Phần 7

Hiển thị hoặc ẩn văn bản.

Khi đã nhập xong văn bản, nhấp Close để kết thúc.

Xem thêm: sgk văn 10 chân trời sáng tạo