breakeven là gì

Điểm hoà vốn liếng (Breakeven) là gì? Cách thám thính rời khỏi siêu CP (MWG HPG FRT …) | Kiến thức tài chính
Điểm hoà vốn liếng (Breakeven) là gì? Cách thám thính rời khỏi siêu CP (MWG HPG FRT …) | Kiến thức tài chính

Bạn đang xem: breakeven là gì

Sản lượng hòa vốn liếng (Break even volume) là gì? Cách xác lập sản lượng hòa vốn

Saturday, July 14,2018 • 5pm vĩ đại 8pm

Hình minh họa

Sản lượng hòa vốn liếng (Break even volume)

Định nghĩa

Sản lượng hòa vốn liếng vô giờ đồng hồ Anh là Break even volume. Sản lượng hòa vốn liếng là sản lượng tạo ra của công ty nhưng mà bên trên cơ lợi nhuận vừa vặn đầy đủ nhằm bù đậy ngân sách ném ra, bao hàm ngân sách thắt chặt và cố định và ngân sách chuyển đổi.

Tại nút sản lượng hòa vốn liếng, công ty không tồn tại lãi cũng không trở nên lỗ.

Các thuật ngữ liên quan

Điểm hòa vốn liếng (Break Even Point, viết lách tắt: BEP) là vấn đề nhưng mà bên trên cơ tổng lợi nhuận vì chưng tổng ngân sách.

Doanh thu hòa vốn liếng là lợi nhuận của sản lượng hòa vốn liếng. Doanh thu hòa vốn liếng Dth được xác lập bằng phương pháp lấy sản lượng hòa vốn liếng nhân với giá cả Dth = SLh x g.

Cách xác lập sản lượng hòa vốn

Từ định nghĩa số dư đảm phí (lãi bên trên đổi mới phí), tao thấy điểm hòa vốn liếng rất có thể được khái niệm là vấn đề nhưng mà bên trên cơ tổng lãi bên trên đổi mới phí chính vì chưng ngân sách thắt chặt và cố định của công ty vô kì.

Từ định nghĩa bên trên tao sở hữu phương trình điểm hòa vốn:

Dt – Cp = 0

Dt – Bp – Đp = 0

SL x g – SL x bp – Đp = 0

SL (g – bp) – Đp = 0

Hay SL (g – bp) = Đp (1)

Từ phương trình (1) tao sở hữu sản lượng hòa vốn liếng SLh được xác lập bằng:

SLh = Đp/(g – bp)

Hay SLh = Đp/lb (2)

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Trong đó:

Dt: Doanh thu; Cp: Chi phí;

SL: sản lượng

Bp: Biến phí; Đp: Định phí

g: giá cả đơn vị chức năng sản phẩm

bp: đổi mới phí đơn vị chức năng sản phẩm

Ví dụ

Với số liệu của công ty lớn may Hưng Thịnh (đơn vị: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu Tổng số Tính cho 1 sản phẩm
Doanh thu

300.000

(tính bên trên 1.000 áo)

300
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 150.000 150
Chi phí nhân lực trực tiếp 20.000 20
Chi phí tạo ra cộng đồng đổi mới đổi 5.000 5
Tổng ngân sách đổi mới đổi 175.000 175
Lãi bên trên đổi mới phí 125.000 125
Chi phí cố định 37.000 37
Lợi nhuận 88.000 88

Từ số liệu của Công ty may Hưng Thịnh, tất cả chúng ta tiếp tục xác lập được sản lượng hòa vốn liếng như sau:

Đp = 37.000 (nghìn đồng)

Chi phí chuyển đổi đơn vị: 175 (nghìn đồng)

Lãi bên trên đổi mới phí đơn vị: lb = 125 (nghìn đồng)

Ta có: SLh = 37.000/125 = 296 (sản phẩm)

Công ty Hưng Thịnh tiếp tục đạt được điểm hòa vốn liếng với 296 thành phầm và công ty lớn chính thức sinh lời kể từ thành phầm loại 297, nếu như tạo ra bên dưới nút này công ty lớn sẽ ảnh hưởng lỗ.

(Tài liệu tham ô khảo: Cách xử sự của ngân sách và phân tách quan hệ ngân sách – sản lượng – lợi tức đầu tư, Tổ thích hợp dạy dỗ Topica)

Bạn đang được coi bài bác viết: Sản lượng hòa vốn liếng (Break even volume) là gì? Cách xác lập sản lượng hòa vốn. tin tức tự C2 Lập Lễ HP tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: cách sắp xếp tên theo abc trong excel