báo cáo thực hành hóa 11 bài thực hành số 5

Bài thực hành số 5: Tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol

I. Báo cáo thực hành tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol

* CHUẨN BỊ

Bạn đang xem: báo cáo thực hành hóa 11 bài thực hành số 5

– Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.

– Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO42%, dd Br2, nước cất.

2. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

* Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.

– Hoá chất: 2ml ancol etilic

* Cách tiến hành:

* Phương trình hóa học và hiện tượng:

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 1)

Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí H2 thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

* Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

* Tiến hành:

* Phương trình hóa học và hiện tượng:

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 2)

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

* Dụng cụ và hoá chất:

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

– Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd phenol, nước brom.

* Tiến hành:

– SGK trang 196.

* Phương trình hóa học và hiện tượng:

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 3)

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

* Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 3 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.

* Tiến hành:

– Dùng Br2 biết phenol, dùng Cu(OH)2 biết glixerol.

* Phương trình hóa học và hiện tượng:

Với Phenol:

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 4)

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

– Với Glixerol:

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 5)

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

II. Bản tường trình bài thực hành tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol

Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 (ảnh 6)

Xem thêm: phim hoá ra em rất yêu anh