bài tập về các phép tính lớp 4

2.7/5 - (6 votes)

Lớp 4 được Đánh Giá rằng lịch trình học tập năng rộng lớn lớp 5 và những lớp không giống thật nhiều. bởi vậy, khi tham gia học lớp 4, nếu như những bé nhỏ học tập đảm bảo chất lượng, lên lớp 5 tiếp tục cực kỳ nhẹ dịu. Hôm ni,  WElearn gia sư vẫn tổ hợp các dạng toán lớp 4 thông thường gặp sẽ giúp những bé nhỏ học tập vững vàng kiến thức và kỹ năng môn toán rộng lớn. Cùng theo gót dõi nhé!

Bạn đang xem: bài tập về các phép tính lớp 4

>>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 4

1. Các dạng bài bác tập luyện Lớp 4

Dạng 1: Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số bại.

Công thức:

 • Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu): 2 = Tổng – số bé
 • Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu): 2 = Tổng – số lớn

Ví dụ: Hãy cho thấy thêm nhị số Lúc đem tổng là 24 và hiệu là 6 

Giải: 

 • Số rộng lớn nên mò mẫm là: (24 + 6) : 2 = 15
 • Số bé nhỏ nên mò mẫm là: (24 – 6) : 2 = 9

Dạng 2: Tìm nhị số lúc biết tổng – tỉ và hiệu – tỉ

Các bước thực hiện bài:

Bước 1: Vẽ sơ vật dụng tóm tắt

Bước 2: 

 • Tính tổng số phần cân nhau lúc biết tổng,
 • Tính hiệu số phần cân nhau lúc biết hiệu

Bước 3: Công thức tính

 • Đề bài bác cho tới tổng 2 số: 
  • Số loại nhất = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhị = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhị = Tổng – số loại nhất
 • Đề bài bác cho tới hiệu 2 số:
  • Số loại nhất = (Hiệu : hiệu số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhị = (Hiệu : hiệu số phần bởi vì nhau) x số phần của số loại nhị = Tổng – số loại nhất

Ví dụ vấn đề Hiệu – tỉ

Năm ni, u vội vàng con cái 4 đợt về số tuổi tác. Trong 3 năm trước đó, số tuổi tác của u nhiều hơn thế nữa số tuổi tác của con cái là 27. Hỏi trong năm này u từng nào tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải: 

Hiệu số tuổi tác của 2 u con cái sẽ không còn khi nào thay đổi. Vì con cái tăng từng nào tuổi tác thì u cũng tăng từng ấy tuổi tác.

Tuổi u vội vàng 4 đợt con cái → Hiệu số phần cân nhau là 3 phần

 • Số tuổi tác con cái là: 27 : 3 x 1 = 9
 • Số tuổi tác của u là 27 : 3 x 4 = 36

Ví dụ vấn đề Tổng – tỉ

Tổng số tuổi tác của 2 u con cái là 55 tuổi tác. Tuổi u rộng lớn 4 đợt tuổi tác con cái, tính tuổi tác của từng người.

Các bài bác tập luyện thông thường gặp gỡ lớp 4

Các bài bác tập luyện thông thường gặp gỡ lớp 4

Giải: 

Mẹ vội vàng 4 đợt tuổi tác con cái → Tổng số phần cân nhau 5

 • Tuổi con cái là: 55 : 5 = 11
 • Tuổi u là: 55 : 5 x 4 = 44

Dạng 3: Tìm khoảng cộng

Công thức: Trung bình nằm trong = (Số loại 1 + Số thứ hai +…+ Số loại n) : n

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 3 số: 27 29 và 25

Giải: Trung bình nằm trong của 3 số là: (27 + 29 + 25) : 3 = 27

Dạng 4: Bài tập luyện về hiểu, viết lách, kết cấu số tự động nhiên

Lý thuyết:

 • Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm
 • Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn nghìn
 • Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Ví dụ: Đọc những số sau:

 • 100000: Một trăm nghìn
 • 123 000 209: Một trăm nhị mươi tía triệu nhị trăm lẻ chín

Dạng 5: Bài tập luyện về tính chất, mò mẫm bộ phận chưa chắc chắn của quy tắc tính

Dạng bài bác Tìm x

Nguyên tắc

 • Muốn mò mẫm số hạng chưa chắc chắn tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết
 • Muốn mò mẫm quá số chưa chắc chắn, tớ lấy tích trừ lên đường quá số vẫn biết
 • Muốn mò mẫm số trừ, tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu
 • Muốn mò mẫm số bị trừ, tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ
 • Muốn mò mẫm số bị phân chia, tớ lấy thương nhân với số chia
 • Muốn mò mẫm số phân chia, tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương
 • Trong vấn đề phân chia đem số dư, ham muốn mò mẫm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia nằm trong số dư
 • Trong vấn đề phân chia đem số dư, ham muốn mò mẫm số phân chia tớ lấy số bị phân chia trừ cho tới số dư rồi phân chia cho tới thương

Lưu ý: 

 • Trong biểu thức đem cả quy tắc nằm trong – trừ và quy tắc nhân – phân chia, tớ nên thực hiện nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau
 • Trong biểu thức chỉ mất quy tắc nằm trong – trừ hoặc quy tắc nhân – phân chia, tớ thực hiện trừ ngược quý phái phải
 • Trong biểu thức đem vết ngoặc, tớ là nhập ngoặc trước và theo gót loại tự: () → [] → {}

Ví dụ: Tìm x

(10 + X) x 5 – 2 = 123

(10 + X) x 5 = 125

10 + X = 25 => X = 15

Dạng bài bác Đặt tính rồi tính

Nguyên tắc: Đặt những bộ phận của quy tắc tính trực tiếp cột cùng nhau. Hàng đơn vị chức năng trực tiếp với mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm trực tiếp với mặt hàng chục

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 45672 + 90234

            45672

 • 90234

          135906

Dạng 6: Bài tập luyện về thay đổi đơn vị chức năng đo đại lượng

Nguyên tắc

 • Khối lượng: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g (1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg = 10000 hg = 100000 dag = 1000000g)
 • Độ dài: Km, hm, dam, m, dm, centimet, milimet (1 km = 10 hm = 100 dam = 1000m = 10000 dm = 100000 centimet = 1000000mm)
 • Diện tích: mét vuông, dm2, cm2 (1 km2 = 100 hm2 = 10000 dam2 = 100000m2 = 1000000 dm2 = 10000000 cm2 = 100000000mm2)

Ví dụ: Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

 • 1 tấn = 10 tạ;
 • 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;
 • 4 tấn 6 kilogam = 4006kg;

Dạng 7: Bài tập luyện về tính chất chu vi và ăn diện tích

Công thức tính chu vi: 

 • Hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông: Tổng phỏng lâu năm những cạnh
 • Hình tròn: 3,14 x Đường kính = 3,14 x 2 x Bán kính

Công thức tính diện tích

 • Hình vuông: Độ lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó
 • Hình chữ nhật: Tích chiều lâu năm nhân nhiều rộng
 • Hình tam giác: Độ lâu năm lòng nhân độ cao phân chia 2
 • Hình thang: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2
 • Hình tròn: Bán kính x nửa đường kính x 3,14 = 4 2 lần bán kính x 2 lần bán kính x 314
 • Hình bình hành: Độ lâu năm lòng nhân chiều cao
 • Hình thoi: Tích 2 đàng chéo
Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Ví dụ: Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

 • Chu vi: (24 + 18) x 2 = 84 m
 • Diện tích: 24 x 8 = 192 m2

Dạng 8: Bài tập luyện về những quy tắc tính

Ví dụ: Tính bởi vì nhị cơ hội 143 x (76 + 24)

 • Cách 1: 143 x (76 + 24) = 143 x 100 = 14300
 • Cách 2: 143 x (76 + 24) = 143 x 76 + 143 x 24 = 10868 + 3432 = 14300

Dạng 9: Bài tập luyện về tín hiệu phân chia không còn cho tới 2, 3, 5, 9

Nguyên tắc:

 • Các số phân chia không còn cho tới 2: Tận nằm trong là 2, 4, 6, 8, 0
 • Chia không còn cho tới 5: Tận nằm trong là 0 và 5
 • Chia không còn cho tới 2 và 5: Tận nằm trong là 0
 • Chia không còn cho tới 3: Tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3
 • Chia không còn cho tới 9: Tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9
 • Số phân chia không còn cho tới 9 tiếp tục phân chia không còn cho tới 3 tuy nhiên số phân chia không còn cho tới 3 ko cứng cáp vẫn phân chia không còn cho tới 9

Ví dụ: Tìm chữ số tương thích điền nhập dù trống không nhằm được:

 1. 13… phân chia không còn cho tới 3;
 2. 4…0 phân chia không còn 9;
 3. 24… phân chia không còn cho tất cả 3 và 5;
 4.  47… phân chia không còn cho tất cả 2 và 3;

Giải: 

 1. 1 + 3 = 4. Số phân chia không còn cho tới Lúc tổng nó phân chia không còn cho tới 3 → điền nhập địa điểm trống không số 2 và để được tổng là 6 ( 1 + 3 + 2)
 2. 4 + 0 = 4. Số phân chia không còn cho tới Lúc tổng nó phân chia không còn cho tới 9 → điền nhập địa điểm trống không số 5 và để được tổng là 9 ( 4 + 5 + 0)
 3. 2 + 4 = 6 → thỏa phân chia không còn cho tới 3. Để phân chia không còn cho tới 5 thì tận nằm trong được xem là 0 nhằm phù hợp
 4. 4 + 7 = 12 → thỏa phân chia không còn cho tới 3. Để phân chia không còn cho tới 2 thì tận nằm trong được xem là số 0 nhằm phù hợp

Dạng 10: Bài tập luyện về phân số

Rút gọn gàng phân số

Quy tắc: Chia cả tử và khuôn của phân số cho những số tương thích và để được phân số tối giản nhất

Ví dụ:

→ Chia cả tử và khuôn cho tới 2

→ Chia cả tử và khuôn cho tới 27

Tìm phân số của một số

Ví dụ: Mẹ 49 tuổi tác, tuổi tác con cái bởi vì 2/7 tuổi tác u. Hỏi con cái từng nào tuổi?

Giải: Tuổi con cái bởi vì 2/7 tuổi tác u → Tuổi u 7 phần, tuổi tác con cái 2 phần

Tuổi con cái là: 49 : 7 x 2 = 15 tuổi

Dạng 11: Bài toán về tỉ số

Quy tắc: Để tính tỷ số thân thích 2 số, tớ lấy một trong những phân chia cho tới số còn sót lại. Sau bại rút gọn gàng phân số mà đến mức tối giản

Ví dụ: Tính tỉ số thân thích 27 và 51

27 : 51c= 2751=917

2. Bài tập luyện áp dụng các dạng Toán Lớp 4

Bài 1: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe cộ loại nhị chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở rộng lớn khoảng nằm trong 3 xe cộ là 10. Hỏi xe cộ loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 2: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe cộ loại nhị chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở xoàng xĩnh khoảng nằm trong 3 xe cộ là 10. Hỏi xe cộ loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 3:

 1. a) Tìm 2 số chẵn liên tục đem tông bởi vì 4010.
 2. b) Tìm nhị số đương nhiên đem tổng bởi vì 2345 và thân thích bọn chúng đem 24 số đương nhiên.

Bài 4:

 1. Có từng nào số chỉ mất 3 chữ số
 2. Có từng nào số đem 3 chữ số đều lẻ.

Bài 10: Tổng số tuổi tác của nhị phụ vương con cái là 64. Tìm số tuổi tác từng người biết tuổi tác phụ vương xoàng xĩnh 3 đợt tuổi tác 5n là 4 tuổi

Bài 6. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tư mươi nhị ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 7. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

c/ 283476 + x = 986352

d/ hắn × 123 = 44772

Bài 8. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 9. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 10. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 11. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 50% km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 12. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 13. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 14. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 15. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều lâu năm 18cm và chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều lâu năm 2cm.

Bài 16. Một thị trấn có được 215 vỏ hộp cây bút chì color, từng vỏ hộp đem 24 cây bút chì. Huyện bại chia đều cả hai bên số cây bút chì color bại cho tới 86 lớp. Hỏi từng lớp có được từng nào cây bút chì color.

Bài 17. Một xe cộ xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng trĩu 30 kilogam. Hỏi xe cộ bại chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 18. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân chia không còn cho tới 2:

b/ Các số phân chia không còn cho tới 5:

c/ Các số phân chia không còn cho tới 2 và 5:

d/ Các số phân chia không còn cho tới 3:

e/ Các số phân chia không còn 9:

g/ Các số phân chia không còn cho tới 3 tuy nhiên ko phân chia không còn cho tới 9:

h/ Các số phân chia không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 19. Lớp 4A đem 16 học viên nam giới và số học viên phái đẹp bởi vì 9/8 số học viên nam giới. Hỏi lớp bại đem từng nào học tập sinh?

Bài trăng tròn. Một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật đem chiều lâu năm 60m, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của Sảnh ngôi trường bại.

Bài 21. Một cửa hàng đem 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa cung cấp 10 kilogam đàng, giờ chiều cung cấp 3/8 số đàng còn sót lại. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng cung cấp từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 22. Trong vỏ hộp đem 2 cây bút đỏ chót và 8 cây bút xanh rì.

a/ Viết tỉ sô của số cây bút đỏ chót và sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh rì và số cây bút đỏ

Như vậy, nội dung bài viết vẫn tổ hợp Tất Cả Các Dạng Toán Thường Gặp Lớp 4 Hay Nhất. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng và những bài bác tập luyện tuy nhiên WElearn share rất có thể gom những bé nhỏ nâng cấp môn toán rộng lớn.

Xem tăng những nội dung bài viết liên quan

 • Mách Quý Khách Tất Cả Cách Học Tốt Môn Toán 11 Hay Nhất
 • Mách Quý Khách Công Thức Tính Lãi Kép Chính Xác Nhất
 • Làm Chủ Toán Học Với Công Thức Logarit

 

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37