bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

Bài tập luyện giờ Anh 4 Unit 6 Where’s your school? đem đáp án

Với ước muốn chung học viên học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 4 theo đuổi Unit, Tip.edu.vn tiếp tục đăng lên cỗ tư liệu Bài tập luyện giờ Anh Unit 6 lớp 4 Where’s your school? đem đáp án sau đây. Bài tập luyện Tiếng Anh Unit 6 Where’s your school lớp 4 đem đáp án được chỉnh sửa bám sát công tác học tập chung những em học viên lớp 4 gia tăng kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ Anh tiếp tục học tập hiệu suất cao. Mời độc giả tham ô khảo!

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 4 unit 6

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Where’s your school? không hề thiếu nhất

I. Bài tập luyện unit 6 Where’s your school? lớp 4

Bài 1: Điền vần âm không đủ nhập địa điểm trống:

Dạng bài xích tập luyện giờ Anh này chung những em học viên lớp 4 đánh giá kỹ năng ghi ghi nhớ và trí óc kể từ vựng giờ Anh hiệu suất cao. Các kể từ vựng đem nhập bài xích đều với những bài xích tiếp tục học tập tận nhà ngôi trường.

10. What class …………………….. she in?

Bài 3: Sắp xếp những kể từ đảo lộn trở thành câu đem nghĩa:

Dạng bài xích bố trí chung những em học viên ôn tập luyện lại cấu tạo câu hoặc trật tự của những bộ phận chủ yếu nhập câu giờ Anh như công ty ngữ, động kể từ chủ yếu, tân ngữ, trạng kể từ,…

1. in/ is/ my/ Street/ school/ Phai Ve/.

2. way/ this/ I / to/ school/ is/ go/ the/.

3. class/ you/ in / are/ what/?

4. 4a5/ in/ she/ class/ is/.

5. at/ Nghia Tan/ study/ we/ School/ Primary/.

6. her/ Quang Trung/ school/ is/ Street/ in/.

7. are/ going/ school/ to/ we/.

8. colour/ her/ schoolbag/ is/ what/?

9. Linda/ England/ from/ is/.

10. the/ December/ her/ is/ on/ birthday/ fifth/ of/.

Bài 4: Loại kể từ không giống nhóm:

Trong những đáp án đem 3 kể từ vựng giờ Anh nằm trong lệ thuộc một chủ thể và kể từ giờ Anh còn sót lại ko nằm trong group. Hãy gọi kỹ thắc mắc và nỗ lực phân loại kể từ theo đuổi chủ thể hoặc loại kể từ giờ Anh trước lúc lựa chọn đáp án ở đầu cuối.

1. a. street b. school c. Son d. stream
2. a. see b. watch c. chess d. listen
3. a. school b. hospital c. teacher d. pupil
4. a. run b. skip c. sing d. hot
5. a. blue b. green c. yellow d. sunny
6. a. red b. is c. am d. are
7. a. street b. village c. nationality d. district
8. a. old b. basketball c. new d. young
9. a. class b. sunny c. windy d. hot
10. a. nice b. to c. from d. in

Bài 5: Dịch những câu sau quý phái giờ Anh:

Đây là dạng bài xích tập luyện đánh giá khả năng viết lách của những em học viên lớp 4. Các em cần thiết cảnh báo về thì của câu tương tự phân tách động kể từ chủ yếu sao mang đến phù phù hợp với công ty ngữ nhập câu.

1. quý khách hàng học tập lớp nào?

2. Trường của cô ý ấy phía trên đàng Nguyễn Huệ.

3. Trường của tớ là ngôi trường tè học tập Kim Đồng.

4. Sinh nhật của cô ý ấy là vào trong ngày 24 mon 8.

5. Hôm ni trời lạnh lẽo và đem nắng và nóng.

6. Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?

7. Tên của ngôi trường tớ là ngôi trường tè học tập Bình Minh.

8. Tớ học tập lớp 4a1.

9. Trường của Quân ở đâu?

10. Tớ sinh sống ở làng mạc Bát Tràng.

11. Cô ấy tới từ TP. Hồ Chí Minh TP Lạng Sơn.

12. Lee là kẻ nước nào? – Cô ấy là kẻ Trung Quốc.

13. quý khách hàng đem quí giờ Anh không?

14. Chúng tớ cho tới thăm hỏi các cụ nhập sáng sủa công ty nhật.

15. Hôm ni là loại bảy ngày 19 mon 9.

Bài 6: Gạch chân lỗi sai và sửa lại mặt mũi cạnh:

Dạng bài xích tập luyện ngữ pháp giờ Anh này chung những em đơn giản và dễ dàng vạc hình thành cấu tạo sai hoặc phân tách sai động kể từ chủ yếu nhập câu.

1. Her school are in Cau Giay District. ………………………………………..

2. The stream are long. ………………………………………..

3. She can sings very well. ………………………………………..

4. Lan doesn’t goes lớn school at the weekends……………………………….

5. I live in a village small in the south of the country…………………….

6. My uncles lives in City Ha Noi. ………………………………………..

7. I go lớn school on the morning. ………………………………………..

8. The dog can fly. ………………………………………..

9. My school is Nguyen Hue School Primary…………………………………

10. Where your school is? ………………………………………..

Bài 7: Nối thắc mắc với câu vấn đáp quí hợp:

Dạng bài xích nối chung những em học viên xác lập được câu vấn đáp thích hợp cho từng thắc mắc tương tự ghi ghi nhớ lâu rộng lớn những cấu tạo thắc mắc được nhắc tới nhập bài xích.

1. Where bởi you live?

a. It’s on the ninth of February.

2. Is your school big?

b. Yes, I lượt thích it very much.

3. What class are you in?

c. Yes, I can.

4. What day is it today?

d. They’re Vietnamese.

5. What nationality are Lan and Minh?

e. Yes, it is.

6. Can you swim?

f. It’s Friday.

7. Do you lượt thích English?

g. I’m in class 4a4.

8. When’s your mother’s birthday?

h. I live at 27 Le Lai Street.

Bài 8: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

I am Emma. I am from England. I am ten years old. I am in Class 4A at Cambridge Primary School. My school is very big and there is a big playground outside. There are thirty classrooms with a blackboard in each. There are a lot of posters and pictures on the walls. There is a modern library. I often go lớn the library after school. I love my school very much.

1. What nationality is Emma?

_________________________________________________

2. What class is she in?

_________________________________________________

3. How many playgrounds are there in her school?

_________________________________________________

4. Does her school have a library?

_________________________________________________

5. What does she bởi after school?

_________________________________________________

Bài 9. Find and correct the mistake.  

1. His school are in Cau Giay District.

2. The river are long.

3. She can’t sings very well.

4. Lan doesn’t goes lớn school at the weekends.

5. I live in a village small in the south of the country.

6. My uncles lives in City Hai Phong.

7. I go lớn school on the afternoon.

8. The bird can’t fly.

9. It is Quang Trung School Primary.

10. Where is school your?

Bài 10. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu sau đây.

Xem thêm: truyện ngôn tình tổng tài (tổng giám đốc)

1. I go lớn school from Monday ______ Friday.

2. Lien oftens ______________ rope. with her friend.

3. My school _________ Nguyen Huy Bang Primary School.

4. Lan is in ______________ 4a1.

5. My friend’s school is ________ 56 Duy Tan street.

6. My family lives in Da Nang ______________ .

7. Lan’s school is in Hai Ba Trung ______________ .

8. Where bởi you ______________ ? I live in Ha Noi thành phố.

9. They lượt thích _________ books in my freetime.

10. What class ______________ he in?

II. Đáp án bài xích tập luyện unit 6 giờ Anh 4 Where’s your school?

Bài 1: Điền vần âm không đủ nhập địa điểm trống:

1. stream 2. class 3. run 4. school
5. district 6. like 7. volleyball 8. address
9. street 10. in 11. watch 12. where
13. city 14. skipping 15. village 16. morning

Bài 2: Điền kể từ tương thích nhập địa điểm trống:

1. school 2. skipping 3. school 4. class 5. district/ street
6. city 7. street 8. live 9. books/ comics 10. is

Bài 3: Sắp xếp những kể từ đảo lộn trở thành câu đem nghĩa:

1. My school is in Phai Ve street.

2. This is the way I go lớn school.

3. What class are you in?

4. She is in class 4a3.

5. we study at Nghia Tan primary school.

6. Her school is in Quang Trung school.

7. We are going lớn school.

8. What colour is her schoolbag?

9. Linda is from England.

10. Her birthday is on the fifth of December.

Bài 4: Loại kể từ không giống nhóm:

1. c 2. c 3. b 4. d 5. d
6. a 7. c 8. b 9. a 10. a

Bài 5: Dịch những câu sau quý phái giờ Anh:

1. What class are you in?

2. Her school is in Nguyen Hue Street.

3. My school is Kim Dong primary school.

4. Her birthday is on the twenty- forth of August.

5. Today is hot and sunny. What is your address?

6. What is your address?

7. My school’s name is Binh Minh primary school.

8. I am in class 4a1.

9. Where is Quan’s school?

10. I live in Bat Trang village.

11. She is from Lang Son thành phố.

12. What is Lee’s nationality? – She is Chinese.

13. Do you lượt thích English?

14. We visit our grandparents on Sunday morning.

15. Today is Saturday, September 19th.

Bài 6: Gạch chân lỗi sai và sửa lại mặt mũi cạnh:

1. are > in

2. are > in

3. sings > sing

4. goes > go

5. village small > small village

6.City Ha Noi > Ha Noi City

7. on > in

8. can > cannot/ can’t

9. School Primary > Primary School

10. your school is > is your school

Bài 7: Nối thắc mắc với câu vấn đáp quí hợp:

1. h

2. e

3. g

4. f

5. d

6. c

7. b

8. a

Bài 8: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. Emma is English

2. She is in class 4A

3. There is a playground

4. Yes, it does

5. She often goes lớn the library after school

Bài 9. Find and correct the mistake.

1. His school are in Cau Giay District. sửa trở thành is

2. The river are long. sửa trở thành is

3. She can’t sings very well. sửa trở thành sing

4. Lan doesn’t goes lớn school at the weekends. sửa trở thành go

5. I live in a village small in the south of the country. sửa trở thành small village

6. My uncles lives in City Hai Phong. sửa trở thành Hai Phong city

7. I go lớn school on the afternoon. sửa trở thành in

8. The bird can’t fly. sửa trở thành can

9. It is Quang Trung School Primary. sửa trở thành Primary school

10. Where is school your? sửa trở thành your school

Bài 10. Điền kể từ tương thích triển khai xong câu sau đây.

1. I go lớn school from Monday __to____ Friday.

2. Lien oftens ___jumps____ rope. with her friend.

3. My school ____is_____ Nguyen Huy Bang Primary School.

4. Lan is in _____class_____ 4a1.

5. My friend’s school is _____at___ 56 Duy Tan street.

6. My family lives in Da Nang _____city_________ .

7. Lan’s school is in Hai Ba Trung ______street________ .

8. Where bởi you ___live____ ? I live in Ha Noi thành phố.

9. They lượt thích ___reading___ books in my freetime.

10. What class _____is____ he in?

Trên đấy là Trắc nghiệm giờ Anh 4 Unit 6 where’s your school? kèm cặp đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu ôn tập luyện Tiếng Anh lớp 4 không giống như: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 4, Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo đuổi từng Unit, Đề thi đua học tập kì 1 lớp 4, Đề thi đua học tập kỳ 2 lớp 4,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Xem thêm: cách khôi phục cài đặt gốc iphone

Rate this post