bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Với một trong những người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh có lẽ rằng khá phiền hà và khó khăn ghi nhớ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể đoạt được và áp dụng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài bác luyện tương quan. Bài ghi chép sau tiếp tục tổ hợp những bài tập câu trực tiếp gián tiếp bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm.

1. Khái niệm câu thẳng, con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là khuôn mẫu câu thuật lại đúng đắn những gì người thưa ham muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được bịa nhập lốt ngoặc kép. 

Bạn đang xem: bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu hoàn toàn có thể cứ đem kệ cút được không?”)
 • Nam said: “I don’t want to tát drink it!” (Nam nói: “Mình không thích tợp đặc điểm này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật con gián tiếp (Indirect speech)

Là khuôn mẫu câu dùng làm thuật lại tiếng của những người này ê một cơ hội con gián tiếp, ko trích dẫn nó vẹn toàn, ko kèm cặp lốt ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai căn vặn liệu rằng tôi hoàn toàn có thể kệ việc này cút được ko.)
 • Nam said that he didn’t want to tát drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề ham muốn tợp nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách đem câu thẳng thanh lịch con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, nhằm đem kể từ câu thẳng thanh lịch con gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác ấn định động kể từ trần thuật phù hợp

Bước trước tiên là lựa chọn động kể từ trần thuật quí phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người thưa (trần thuật, đòi hỏi, căn vặn,...). Một số động kể từ trần thuật thường bắt gặp là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh thưa với tôi là cô ấy đang được mua sắm một chiếc Smartphone mới mẻ.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi đem câu thẳng thanh lịch con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người thưa chỉ đang được kể lại tiếng thưa của một người nhập vượt lên khứ. Do ê, nhập câu con gián tiếp, động kể từ nhập mệnh đề được trần thuật rất cần được lùi lại 1 thì đối với thời gian thưa. Cụ thể:

  • Thì lúc này đơn → Thì vượt lên khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì lúc này tiếp tục → Thì vượt lên khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì lúc này hoàn thành xong → Thì vượt lên khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì lúc này hoàn thành xong tiếp tục → Thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì vượt lên khứ đơn → Thì vượt lên khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì vượt lên khứ tiếp tục → Thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have to tát → Had to
 • May → Might

Lưu ý một trong những tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ nhập mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu đem năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp, bạn phải cảnh báo thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ nhập mệnh đề được trần thuật cho tới tương thích.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked u if they were my friends. (Jane căn vặn tôi liệu chúng ta liệu có phải là các bạn của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi đem kể từ câu thẳng thanh lịch con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh, các bạn còn cần thiết thay đổi cả một trong những kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went to tát visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to tát visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng làm thuật lại những vấn đề, mô tả hoặc đánh giá vấn đề, hiện trạng, đặc điểm. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy đang được đem các bạn trai mới mẻ.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu căn vặn yes/ no: 

S + asked/ wanted to tát know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked u if I would go out that night.” (Jack căn vặn tôi liệu tối hôm ê tôi đem ra đi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted to tát know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you điện thoại tư vấn her?” 

→ My mom wanted to tát know why I had called her. (Mẹ ham muốn biết sao tôi lại gọi cho tới cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + to tát V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told u to tát turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng phù hợp bài tập câu trực tiếp gián tiếp đem đáp án

Bài luyện 1. Chuyển câu thẳng thanh lịch con gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come to tát my party?” Sam said to tát them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told u __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How vì thế you know that?" Kai asked u.

→ Kai wanted to tát know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget to tát turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded u ___________________________

10. “I should go trang chủ to tát cook a meal.” Lan said.

→ Lan told u __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going to tát the cinema?" Namjoon asked u.

→ Namjoon wanted to tát know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked u ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked u where her umbrella was.

2. Anne told us to tát open the door.

3. Sam invited them to tát come to tát her tiệc nhỏ. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told u she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help u the next day. 

7. Kai wanted to tát know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded u to tát turn on the light.

10. Lan told u she should go trang chủ to tát cook a meal.

11. The teacher asked Dan to tát stand up.

12. Namjoon wanted to tát know if I was going to tát the cinema. 

13. Danieal asked u where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet u at trang chủ.

Bài luyện 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively phàn nàn Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to tát worry                 

D. not to tát worry

5. He wanted to tát know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked u if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ u there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked u if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted to tát know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted to tát know if she _________.

A. was going to tát the cinema

B. went to tát the cinema

C. goes to tát the cinema

D. had gone to tát the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài luyện 3: Chọn câu vấn đáp đích.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked u how are you. 

B. Kathy asked u how I am

C. Kathy asked u how was I. 

D. Kathy asked u how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher to tát the child.

A. The teacher told the child to tát sit down.

B. The teacher said the child to tát sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told to tát the child to tát sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready to tát start a new program”, they said to tát u.

A. They told u they are ready to tát start a new program.

B. They told u they will ready to tát start a new program.

C. They told u we were ready to tát start a new program.

D. They told u they were ready to tát start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said to tát u.

A. Nana told u she has finished the project.

B. Nana told u she finished the project.

C. Nana told u she had finished the project.

D. Nana told u she has been finished the project.

7. “Please bring u some tomato soup,” he said to tát the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress to tát bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress to tát bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said to tát u.

A. She told u don’t move. 

B. She told to tát u not to tát move.

C. She told u not to tát move. 

D. She said to tát u don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told u she had written a letter the day before.

B. She said to tát u I wrote a letter the day before.

C. She told u she had written a letter yesterday.

D. She told u she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend u some money?”, San asked u.

A. San asked u can you lend him some money.

B. San asked u could you lend him some money.

C. San asked u if I can lend him some money.

D. San asked u if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang

9. A

10. D

Bài ghi chép bên trên đang được tổ hợp lại những kiến thức và kỹ năng hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật nhập giờ đồng hồ Anh. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và hoàn thành xong các bài bác luyện câu thẳng, con gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu tạo nhé!