aer là gì

Annual Equivalent Rate – AER / Lãi Suất Tương Đương Theo Năm – AER

Định nghĩa

Annual Equivalent Rate (AER) là lãi suất vay được xem toán với giả thiết từng lãi suất vay tiếp tục trả được nằm trong vô số dư gốc và khoản lãi được trả tiếp sau tiếp tục tính bên trên số dư thông tin tài khoản cao hơn nữa cơ. Nói công cộng, điều này Có nghĩa là lãi suất vay sẽ tiến hành ghép một trong những đợt vô 1 năm tùy thuộc vào số đợt trả lãi được tiến hành.
ở Anh, số chi phí lãi sẽ có được kể từ thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí được xếp vô group AER.
Công thức:
AER=(1+1/n)^n -1
Trong đó:
n là số đợt ghép lãi
r là lãi suất vay tính

Bạn đang xem: aer là gì

Xem thêm: cho hình thang abcd (ab//cd)

SotayKinhdoanh.com giải thích

Ví dụ, một thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí với lãi suất vay niêm yết là 10% trả lãi sản phẩm quý sẽ sở hữu được AER là 10.38%. Các ngôi nhà góp vốn đầu tư cảm nhân thấy lãi suất vay tương tự theo dõi năm sẽ sở hữu được rộng lớn lãi suất vay thực tiễn theo dõi năm tuy nhiên ko ghép lãi.