Liên kết với ngành học nước ngoài là gì?

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, hiện nay tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có xu hướng hội nhập và liên kết quốc tế. Và giáo dục là một…
Vì sao học sinh Việt Nam thích đi du học?

Ngày nay, có thể nói hội nhập, học hỏi và tiếp thu nhiều nền văn hóa, tìm kiếm những vùng đất với tri thức mới là xu hướng của mọi người hiện nay, đặc biệt là giới trẻ. Những thứ…