Năm 2018 giáo dục đại học hoàn thiện các tiêu chuẩn

Năm 2018 giáo dục đại học hoàn thiện các tiêu chuẩn

Tháng Năm 3, 2018 Off By embargentina

Giáo dục đại học cấp bậc trực tiếp đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và đang được quan tâm nhất hiện nay. Năm 2017, giáo dục đại học được đặt những bước đệm là tiền đề để trong 2018 tiếp tục quy hoạch và hoàn thiện 2 chủ trương chính là hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục và thúc đẩy cơ chế tự chủ.

Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục.

Với chủ trương này thì sẽ có khá nhiều trường đại học chất lượng kém đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Năm 2017 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đã đặt mục tiêu đối với giáo dục đại học là ngoài hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất còn phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Theo đó các cơ sở trong giáo dục đại học sẽ được sắp xếp và tổ chức lại sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và sự phát triển của đất nước. Bộ sẽ đưa các quy chuẩn đã được đặt ra để xem xét và đánh giá các trường đại học xem trường đó đã đạt được những gì cần củng cố và cải thiện thêm gì.

Dựa trên các kết quả kiểm định Bộ sẽ đưa ra các chính sách đầu tư cho trường phù hợp đấy là đối với những trường có kết quả đánh giá cao để tạo ra những cơ sở đào tạo đầu ngành, xếp hàng chuẩn quốc tế, đi đầu về chất lượng để dẫn dắt toàn hệ thống.

Việc đánh giá cũng sẽ phân khúc lại chất lượng đào tạo. Trường chất lượng tốt được tập trung đầu tư thành trường mũi nhọn. Các trường chất lượng yếu kém có cơ hội để tích cực cải thiện hoặc quá yếu sẽ phải sáp nhập vào các trường lớn làm thành viên hoặc đóng cửa, giải thể trường.

Thúc đẩy cơ chế tự chủ.

Hội nghị bàn về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học được Bộ Giáo Dục xác định là trọng tâm trong việc hoàn thiện giáo dục đại học. Trong năm nay, hệ thống văn bản hỗ trợ quy chế tự chủ cho các trường đại học được hoàn thiện tạo điều kiện cho các trường đổi mới năng động và sáng tạo hơn. Ban đầu sẽ là tự chủ về tài chính. Có tự chủ tài chính các trường sẽ dần hoàn thiện việc tự chủ về bộ máy quản lý và các mặt khác.

Ngoài hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật bộ cũng ban hành các văn bản hướng dẫn tự chủ cho các trường ngoài công lập. Trong năm nay Bộ cũng cũng sẽ hoàn thiện các quy chuẩn cho giáo dục đại học làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền giảm sát và quản lý như: chuẩn về quy mô đào tạo, về chương trình đào tao, đội ngũ quản lý và giáo viên.

Trong năm 2017 việc áp dụng cơ chế tự chủ cho giáo dục đại học đang có những dấu hiệu tích cực. Các trường thí điểm theo cơ chế tự chủ thực hiện tốt trước hết là về hoàn thiện cơ sở vật chất nhanh hơn so với trước đây rất nhiều. Hơn nữa việc tuyển chọn nguồn lực cả về giáo viên và sinh viên ở đầu vào có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên vẫn đang xuất hiện một số điểm chưa hoàn thiện như việc học phí sẽ tăng lên khá cao tăng áp lực tài chính cho gia đình thí sinh. Với những mặt bất lợi bộ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện trong năm nay.

Cập nhật thông tin về giáo dục các cấp 2018 nhanh nhất vui lòng truy cập tại đây

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote