Featured Articles

All Stories

Liên kết với ngành học nước ngoài là gì?

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, hiện nay tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có xu hướng hội nhập và liên kết quốc tế. Và giáo dục là một…
Vì sao học sinh Việt Nam thích đi du học?

Ngày nay, có thể nói hội nhập, học hỏi và tiếp thu nhiều nền văn hóa, tìm kiếm những vùng đất với tri thức mới là xu hướng của mọi người hiện nay, đặc biệt là giới trẻ. Những thứ…
Giấc mơ du học có đáng lo sợ?

Du học là giấc mơ của biết bao bạn trẻ, du học để phát triển con người, để phát triển tri thức xây dựng đất nước. Thế nhưng tiềm ẩn trong khát khao du học vẫn có không ít các…
Argentina Embassy

CANCILLERÍA Daeha Business Center 360 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist. Hanoi – Vietnam Tel.: (84-4) 8315262 / 8315263 Fax: (84-4) 8315577 / 8315288 E-mail: eviet@mrecic.gov.ar embarg@hn.vnn.vn seconembarg@hn.vnn.vn Guardia: (84) 903416819 NOMINA DE FUNCIONARIOS SECCIONES Sección consular Sección económico-comercial Sección…
Bienvenido al Sitio Web de la Embajada de la República Argentina

Bienvenido al Sitio Web de la Embajada de la República Argentina en la República Socialista de Vietnam. Argentina y Vietnam establecieron relaciones diplomáticas en 1973 y la Representación Diplomática de Argentina fue abierta en 1997. Presenté Cartas Credenciales como Embajador…
About Argentina

El nombre de Argentina procede del latín, argentum, que significa plata. “Argentina” por consiguiente significa la “Tierra de Plata”. El origen de esta denominación se remonta a los viajes de los primeros conquistadores españoles al Río de la Plata. Los…